Top Rated Humanity Podcasts

23 podcast results
Curiosity Cake is a podcast about ideas for curious minds with big appetites. Join me as I talk to experts across a range of topics for accessible and informative conversations. To find out more visit www.curiositycake.co.uk Twitter: @curiosity_cake Facebook: @curiositycakepod
On Phantom Power, Mack Hagood explores the world of sound in the arts, music, and culture. Deep but accessible, each episode features the sounds and ideas of a contemporary artist, musician, or sound scholar. Detailed production makes these more than just interviews--they're movies for your mind.
Talare och diskussioner från konferensen Internetdagarna på Folkets Hus i Stockholm 26-27 oktober 2010. Arrangör: Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Är det maten, det genetiska arvet från dina föräldrar eller den miljö du växer upp i som formar dig till den du är, och som avgör vad du kommer att vara med om livet? I fyra föreläsningar synas samspelet mellan arv och miljö när det kommer till utvecklingen av vissa sjukdomar, risken för att dömas för våldsbrott och vår förmåga att lära oss att tala. Arrangör: Vetenskapsrådet.
En serie med handfasta tips på hur du blir bättre på att gräla, tala och kommunicera ditt budskap. Från Kunskapsdagarna Västerås. Inspelat på Mälardalens högskola den 7 december 2011. Arrangör: Kunskapsdagarna.
Bring the text to life by listening to the narrative.
Är det en myt att kreativitet och galenskap hänger ihop? Kan man träna kreativiteten? Dessa och andra frågeställningar kring kreativitet skärskådas vid detta seminarium arrangerat av Vetenskapsrådet.
Anna-Lena Ström, neurokemist vid Stockholms univeristet, föreläser om de biokemiska signaler och banor i hjärnan som är inblandade vid en förälskelse. Arrangör: Stockholms universitet.
Hur hanterar döende och anhöriga att livet går mot sitt slut? Vilka möjligheter har man att få det som man vill under sin sista tid i livet? Med bland andra Ulla Zachrisson, överläkare, Inger Askanas, psykolog och Claes Britton, författare. Arrangerat av 1,6 miljonerklubben.
Korrespondenten träffar både vanliga medborgare och makthavare på platser i förändring och berättar genom dessa möten om skeenden som kommer att få betydelse för oss alla. Här träffar vi några av dem. Moderator: Mats J Larsson. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Dagens Nyheter.
Hur ser ungdomars liv på Internet ut? Hur påverkar nätlivet deras övriga liv? Två föredrag om en vardag där t.ex. mobbning finns både i den vanliga analoga världen och om sexualitet, gränssättning och övergrepp på nätet. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.
Ett heldagssymposium om empati anordnat av Centrum för praktisk kunskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.
Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur vi kan utnyttja hjärnans formbarhet för att förbättra vår inlärning. Eftersom våra hjärnor ser olika ut har vi också olika förutsättningar att ta in informationen. Arrangör: Vetenskapsrådet och Rifo.
Populärvetenskapliga presentationer av årets Nobelpris i fysik, kemi och ekonomi av kommittéledamöterna. Frågor kring de utdelade Nobelprisen samt historia och fakta om Nobelpriset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.
När ska livsuppehållande insatser avbrytas? Har människor rätt att besluta om sitt eget liv? Ann Edner, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, möts i ett samtal vid S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm.
Kommer soffan att stå kvar framför tv:n, eller försvinner gränserna mellan olika medier helt? Ett seminarium om framtiden för tv, och om framtidens tv-tittare, med bland andra Mats Åkerlund, Sveriges Radio, Anna Settman, Aftonbladet, och Jan Scherman, TV4. Arrangör: Branschkansliet.
Aktivisterna från den arabiska revolutionen 2011 delar med sig av sina egna berättelser. Sida ökar sitt bistånd till förmån för möjligheten att uttrycka demokratiska rättigheter och få tillgång till flera informationskanaler. Inspelat på Norra Latin i oktober 2011. Arrangör: Sida.
Temat för seminariet vid Stadsbiblioteket i Stockholm är boken "Att söka kunskap: islamisk utbildning och pedagogik i historia och nutid". Författarna är Ulf P Lundgren som är professor i pedagogik och Jenny Berglund som är religionsvetare vid Södertörns högskola.
Stress, fetma och hjärta är tema för föreläsningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föreläsare: Annika Rosengren, professor vid avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin, Sahlgrenska akademin. Arrangör: Göteborgs universitet.
Utrikespolitiska förbundet Sverige, UFS, har arrangerat ett utrikespolitiskt konvent i Uppsala i april 2011. Politiker, forskare, journalister, tjänstemän, organisationer och studenter möts för att diskutera religionens betydelse i politiken.
Ett seminarium om digitalt utanförskap och digital inkludering. Hur kan fler människor få tillgång till den digitala världen? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med ett allt mer digitalt samhälle? Inspelat på Stockholms dramatiska högskola den 21 mars 2012. Arrangör: Stockholms universitet.
Ett synposium om barnkultur, om Lennart Hellsing, om McDonalds och Läsrörelsen. Arrangerat av Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet.
Vårt minne granskas från en mängd perspektiv: Hur bildas minnen - kan de blockeras eller glömmas? Hur fungerar vi som vittnen? Och finns det sådant som rituell eller institutionell glömska? Med bland andra professor emerita Annika Dahlström. Arrangör: Kungl, Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.
Previous
Next

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more