category

Top Rated Humanities Podcasts

By Rating
Glömskan värd att minnas
Vårt minne granskas från en mängd perspektiv: Hur bildas minnen - kan de blockeras eller glömmas? Hur fungerar vi som vittnen? Och finns det sådant som rituell eller institutionell glömska? Med bland andra professor emerita Annika Dahlström. Arrangör: Kungl, Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.
Kulturarvingarna
Ett synposium om barnkultur, om Lennart Hellsing, om McDonalds och Läsrörelsen. Arrangerat av Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet.
Utrikesdagen 2012
Korrespondenten träffar både vanliga medborgare och makthavare på platser i förändring och berättar genom dessa möten om skeenden som kommer att få betydelse för oss alla. Här träffar vi några av dem. Moderator: Mats J Larsson. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Dagens Nyheter.
Religion och politik
Utrikespolitiska förbundet Sverige, UFS, har arrangerat ett utrikespolitiskt konvent i Uppsala i april 2011. Politiker, forskare, journalister, tjänstemän, organisationer och studenter möts för att diskutera religionens betydelse i politiken.
Internetdagarna
Talare och diskussioner från konferensen Internetdagarna på Folkets Hus i Stockholm 26-27 oktober 2010. Arrangör: Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Hur görs människan?
Är det maten, det genetiska arvet från dina föräldrar eller den miljö du växer upp i som formar dig till den du är, och som avgör vad du kommer att vara med om livet? I fyra föreläsningar synas samspelet mellan arv och miljö när det kommer till utvecklingen av vissa sjukdomar, risken för att dömas för våldsbrott och vår förmåga att lära oss att tala. Arrangör: Vetenskapsrådet.
Leda, relatera och påverka
En serie med handfasta tips på hur du blir bättre på att gräla, tala och kommunicera ditt budskap. Från Kunskapsdagarna Västerås. Inspelat på Mälardalens högskola den 7 december 2011. Arrangör: Kunskapsdagarna.
Spelplanen - om framtiden för tv
Kommer soffan att stå kvar framför tv:n, eller försvinner gränserna mellan olika medier helt? Ett seminarium om framtiden för tv, och om framtidens tv-tittare, med bland andra Mats Åkerlund, Sveriges Radio, Anna Settman, Aftonbladet, och Jan Scherman, TV4. Arrangör: Branschkansliet.
Nervkittlande inlärning
Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur vi kan utnyttja hjärnans formbarhet för att förbättra vår inlärning. Eftersom våra hjärnor ser olika ut har vi också olika förutsättningar att ta in informationen. Arrangör: Vetenskapsrådet och Rifo.
Från galenskap till konstnärskap
Är det en myt att kreativitet och galenskap hänger ihop? Kan man träna kreativiteten? Dessa och andra frågeställningar kring kreativitet skärskådas vid detta seminarium arrangerat av Vetenskapsrådet.
Vem beslutar om liv och död?
När ska livsuppehållande insatser avbrytas? Har människor rätt att besluta om sitt eget liv? Ann Edner, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, möts i ett samtal vid S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm.
Internet och revolutionärerna
Aktivisterna från den arabiska revolutionen 2011 delar med sig av sina egna berättelser. Sida ökar sitt bistånd till förmån för möjligheten att uttrycka demokratiska rättigheter och få tillgång till flera informationskanaler. Inspelat på Norra Latin i oktober 2011. Arrangör: Sida.
Muslimska perspektiv på lärande
Temat för seminariet vid Stadsbiblioteket i Stockholm är boken "Att söka kunskap: islamisk utbildning och pedagogik i historia och nutid". Författarna är Ulf P Lundgren som är professor i pedagogik och Jenny Berglund som är religionsvetare vid Södertörns högskola.
Ses offline?
Hur ser ungdomars liv på Internet ut? Hur påverkar nätlivet deras övriga liv? Två föredrag om en vardag där t.ex. mobbning finns både i den vanliga analoga världen och om sexualitet, gränssättning och övergrepp på nätet. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.
Vård i livets slutskede
Hur hanterar döende och anhöriga att livet går mot sitt slut? Vilka möjligheter har man att få det som man vill under sin sista tid i livet? Med bland andra Ulla Zachrisson, överläkare, Inger Askanas, psykolog och Claes Britton, författare. Arrangerat av 1,6 miljonerklubben.
iListen Heinemann Humanities Podcasts
Bring the text to life by listening to the narrative.
Nobelpriset 2011
Populärvetenskapliga presentationer av årets Nobelpris i fysik, kemi och ekonomi av kommittéledamöterna. Frågor kring de utdelade Nobelprisen samt historia och fakta om Nobelpriset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.
Den digitala klyftan
Ett seminarium om digitalt utanförskap och digital inkludering. Hur kan fler människor få tillgång till den digitala världen? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med ett allt mer digitalt samhälle? Inspelat på Stockholms dramatiska högskola den 21 mars 2012. Arrangör: Stockholms universitet.
Empati - vad är det egentligen?
Ett heldagssymposium om empati anordnat av Centrum för praktisk kunskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.
Stress och hjärta
Stress, fetma och hjärta är tema för föreläsningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föreläsare: Annika Rosengren, professor vid avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin, Sahlgrenska akademin. Arrangör: Göteborgs universitet.
Kärlekens kemi
Anna-Lena Ström, neurokemist vid Stockholms univeristet, föreläser om de biokemiska signaler och banor i hjärnan som är inblandade vid en förälskelse. Arrangör: Stockholms universitet.
Previous
Next