category

Top Humanities Podcasts

Internetdagarna

Talare och diskussioner från konferensen Internetdagarna på Folkets Hus i Stockholm 26-27 oktober 2010. Arrangör: Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Glömskan värd att minnas

Vårt minne granskas från en mängd perspektiv: Hur bildas minnen - kan de blockeras eller glömmas? Hur fungerar vi som vittnen? Och finns det sådant som rituell eller institutionell glömska? Med bland andra professor emerita Annika Dahlström. Arrangör: Kungl, Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Religion och politik

Utrikespolitiska förbundet Sverige, UFS, har arrangerat ett utrikespolitiskt konvent i Uppsala i april 2011. Politiker, forskare, journalister, tjänstemän, organisationer och studenter möts för att diskutera religionens betydelse i politiken.

Kulturarvingarna

Ett synposium om barnkultur, om Lennart Hellsing, om McDonalds och Läsrörelsen. Arrangerat av Centrum för barnkulturforskning (CBK) vid Stockholms universitet.

Utrikesdagen 2012

Korrespondenten träffar både vanliga medborgare och makthavare på platser i förändring och berättar genom dessa möten om skeenden som kommer att få betydelse för oss alla. Här träffar vi några av dem. Moderator: Mats J Larsson. Inspelat i mars 2012. Arrangör: Dagens Nyheter.

Hur görs människan?

Är det maten, det genetiska arvet från dina föräldrar eller den miljö du växer upp i som formar dig till den du är, och som avgör vad du kommer att vara med om livet? I fyra föreläsningar synas samspelet mellan arv och miljö när det kommer till utvecklingen av vissa sjukdomar, risken för att dömas för våldsbrott och vår förmåga att lära oss att tala. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Nervkittlande inlärning

Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur vi kan utnyttja hjärnans formbarhet för att förbättra vår inlärning. Eftersom våra hjärnor ser olika ut har vi också olika förutsättningar att ta in informationen. Arrangör: Vetenskapsrådet och Rifo.

Spelplanen - om framtiden för tv

Kommer soffan att stå kvar framför tv:n, eller försvinner gränserna mellan olika medier helt? Ett seminarium om framtiden för tv, och om framtidens tv-tittare, med bland andra Mats Åkerlund, Sveriges Radio, Anna Settman, Aftonbladet, och Jan Scherman, TV4. Arrangör: Branschkansliet.

Leda, relatera och påverka

En serie med handfasta tips på hur du blir bättre på att gräla, tala och kommunicera ditt budskap. Från Kunskapsdagarna Västerås. Inspelat på Mälardalens högskola den 7 december 2011. Arrangör: Kunskapsdagarna.

Vem beslutar om liv och död?

När ska livsuppehållande insatser avbrytas? Har människor rätt att besluta om sitt eget liv? Ann Edner, överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, möts i ett samtal vid S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm.

Från galenskap till konstnärskap

Är det en myt att kreativitet och galenskap hänger ihop? Kan man träna kreativiteten? Dessa och andra frågeställningar kring kreativitet skärskådas vid detta seminarium arrangerat av Vetenskapsrådet.

Ses offline?

Hur ser ungdomars liv på Internet ut? Hur påverkar nätlivet deras övriga liv? Två föredrag om en vardag där t.ex. mobbning finns både i den vanliga analoga världen och om sexualitet, gränssättning och övergrepp på nätet. Arrangör: Ungdomsstyrelsen.

Vård i livets slutskede

Hur hanterar döende och anhöriga att livet går mot sitt slut? Vilka möjligheter har man att få det som man vill under sin sista tid i livet? Med bland andra Ulla Zachrisson, överläkare, Inger Askanas, psykolog och Claes Britton, författare. Arrangerat av 1,6 miljonerklubben.

Internet och revolutionärerna

Aktivisterna från den arabiska revolutionen 2011 delar med sig av sina egna berättelser. Sida ökar sitt bistånd till förmån för möjligheten att uttrycka demokratiska rättigheter och få tillgång till flera informationskanaler. Inspelat på Norra Latin i oktober 2011. Arrangör: Sida.

Muslimska perspektiv på lärande

Temat för seminariet vid Stadsbiblioteket i Stockholm är boken "Att söka kunskap: islamisk utbildning och pedagogik i historia och nutid". Författarna är Ulf P Lundgren som är professor i pedagogik och Jenny Berglund som är religionsvetare vid Södertörns högskola.

Empati - vad är det egentligen?

Ett heldagssymposium om empati anordnat av Centrum för praktisk kunskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Nobelpriset 2011

Populärvetenskapliga presentationer av årets Nobelpris i fysik, kemi och ekonomi av kommittéledamöterna. Frågor kring de utdelade Nobelprisen samt historia och fakta om Nobelpriset. Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien.

iListen Heinemann Humanities Podcasts

Bring the text to life by listening to the narrative.

Den digitala klyftan

Ett seminarium om digitalt utanförskap och digital inkludering. Hur kan fler människor få tillgång till den digitala världen? Och vilka fördelar och nackdelar finns det med ett allt mer digitalt samhälle? Inspelat på Stockholms dramatiska högskola den 21 mars 2012. Arrangör: Stockholms universitet.

Stress och hjärta

Stress, fetma och hjärta är tema för föreläsningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Föreläsare: Annika Rosengren, professor vid avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin, Sahlgrenska akademin. Arrangör: Göteborgs universitet.

Kärlekens kemi

Anna-Lena Ström, neurokemist vid Stockholms univeristet, föreläser om de biokemiska signaler och banor i hjärnan som är inblandade vid en förälskelse. Arrangör: Stockholms universitet.