Academic, author and designer on fashion studies
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde moda ve yerellik ilişkisini, modada tasarım zanaat ilişkisini , geleneksellik ve modernlik, yerellik ve evrensellik arasındaki ilişkileri konuşuyor. Modanın kültürel kimliği ve kültürel kodları üzerinden modanın etnosu ne ifade ediyor, çağdaş modada kendini nasıl gösteriyor, modanın etnosundan etosuna geçişte modanın oryantalizm, post-kolonyel söylem ve yavaşlık paradigmalarını nasıl içine aldığını tartışıyorlar. Kaynaklar "Modanın Beslendiği Oryantalist Ögeler:1910-1920 Yılları Vogue Dergi Kapakları Örneği” Emine Koca ve Fatma Koç, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Cilt 6 Sayı 10 Yıl 2019 “Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite ve/veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme” Bünyamin Bezci ve Yusuf Çiftçi. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt/7, Sayı: 1 Yıl:2012 “Post kolonyel teoriye kısa bir bakış” Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği https://www.tesadernegi.org/post-kolonyal-teoriye-kisa-bir-bakis.html?b9feb2&b9feb2W Zanaatkar. Richard Sennett.Ayrıntı Yayınları: İstanbul.2009 The globalization of Asian Dress: Re-orienting Fashion.Sandra Neissen, Anne Leshkowich ve Carla Jones ( eds.) Berg: Oxford.2003 “Local Consumption Cultures in a Globalizing World” . Peter Jackson ,Institute of British Geographers .2004 Sürdürülebilir Moda . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul.2019 Dress and Globalisation.Margaret Maynard.Manchaster University Press.2004 Oryantalizm .Edward Said. Metis: İstanbul. 2001 Slow Living .Geoffrey Craig ve Wendy Parkins. Berg pub.2006 The Fashion Reader. Linda Welters ( eds) Berg. 2007 Modada Yavaşlık . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul. 2020 “Slow+ Fashion : An Oxymoron or Promise for the Future “.Hazel Clark .Fashion Theory. Cilt. 12.sayı. 14.2008 Fashion and Sustainability: Design for Change . Kate Fletcher ve Linda Grose.Laurence King pub.2012
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?  Kaynaklar “Prometheus of the Everyday: An Ecology of the Artificial and Designer’s Responsibility” Ezio Manzini ( içinde) Discovering Design R. Buchanan ve V. Margolin( eds).1995. Chicago University Press Objects of Desire .Adrian Forty .1989.Thames and Hudson Unpacking the Fashion Industry. Annie Phizacklea .1990. Routledge “Yavaş Ülkeyi Yeniden Düşünmek” . Alastair Fuad Luke (içinde) Modada Yavaşlık.Şölen Kipöz (ed).2020.Yeni İnsan Yayınları Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi. Yuval Noah Harrari.2016.Kolektif Kitap “Memory and Materiality in Hussein Chalayan’s Techno-Fashion”. Lianne Toussaint ve Anneke Smelik (içinde) Materializing Memory in Art and Popular Culture. L.Munteán,L. Plate ve A. Smelik( eds).2017. Routledge “Iris van Herpen: Transforming Fashion” . Jessica Hemmings .2019. Fashion Theory, DOI: 10.1080/1362704X.2018.1560931 “New materialism:A theoretical framework for fashion in the age of technological innovation”.Anneke Smelik .International Journal of Fashion Studies Volume 5 Number 1 © 2018 Intellect Ltd Article. English language. doi: 10.1386/infs.5.1.33_1 Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft Computation. Joanna berzowska .Journal TEXTILE .Cloth and Culture Cilt 3, 2005 - Sayı 1. ttps://doi.org/10.2752/147597505778052639 Fashion Futures . Bradley Quinn .2012. Merrell Publishers Staying With The Trouble. Donna Haraway. 2016. Duke University Press “Harley Earl and Art and Color Section: ‘The Birth of Styling in the General Motors” D. Gartman . (içinde )Design History: An Anthology . D. Doordan, 1996. (ed)MIT Press “Domestication of Everyday Life Technology: Dynamic Views on the Social Histories of Artifacts”. Mika Pantzar. Design Issues: Cilt 13: No .3, 1997. MIT Press “Fashion Futuring in the Anthropocene : Sustainable Fashion as Taming and Rewilding”. Alice Payne .2017.Fashion Theory. http://doi.org/10.1080/1362704X.2017.1374097 Fashioning the Future: Tomorrows Wardrobe. Suzanne Lee. 2007.Thames and Hudson Robotların Yükselişi.Martin Ford . 2018. Kronik Kitap Extreme Fashion / Courtenay Smith+Sean Topham. 2004. Prestel Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri. 2017 (Gözde Öymen).  http://urbanwearables.technology/polar-loop-crystal-fitness-tracker-meets-fashion http://www.bilisimdergisi.org  https://www.engadget.com  http://www.endustri40.com
Bu bölümde Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz “modanın cinsiyeti var mı?” sorusuna cevap arıyorlar. Kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl bir “cinsiyet belasına” sebep olduğunu ve androjeni ve akışkan cinsiyet rollerinin modayı nasıl biçimlendirdiğini tartışıyorlar. İletişim için: modapersonasi@gmail.com Kaynaklar A Portrait of Fashion: Six Centuries of Dress at the National Portrait Gallery Paperback – Illustrated. Aileen Ribeiro  ve Cally Blackman .2015 /Kadınların Dünyası , Alain Touraine ., 2006 . Kırmızı yay./ “Fashion Dolls and Feminism” .Louise Collins [içinde: Fashion: Philosophy for Everyone (eds) Jessica Wolfendale and Jeanette Kennett]. 2011. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication “Suitability of Dress” Oscar Wilde [içinde: The Rise of Fashion: A Reader. (ed.) Daniel Leonhard Purdy. ] University of Minnesota Press.2004 Theory of Leisure Class. Thorstein Veblen. Ozford University Press.2007 Modern Hayatın Ressamı. Charles Baudelaire .İletişim Yayınları.2003 Moda Kültür ve Kimlik. Fred Davis .Yapı Kredi Yayınları.1997 İnadına Canlı: Kadınlar Ekoloji ve Hayatta Kalma .Vandana Shiva. Sinek Sekiz.2014 “Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly, MediaCat.2006
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve disiplinler arası bir moda anlayışında öncülük yapan aktörlere yer veriyorlar. Kaynaklar: “ Erkeklerin Geleceği “ ,Marian Salzman, Ira Matathia, Ann O’Relly,MediaCat.2006 / “Japanese Fashion Revolution in Paris Fashion” , Yuniya Kawamura , Berg pub.2004 / “Fashion Today”,Colin Mc Dowell,Phaidon Press.2003 / “Radical Fashion”,Claire Wilcox , V&A Pub.2001 / “Moda Dünyasının Geçiciliğinde Söylem Üretmenin Olanak ve Sınırları: Hüseyin Çağlayan’ın Söylemsel Direnci “ , Şölen Kipöz ve Deniz Güner , Türkiye’de Tasarımı Tartışmak konferans kitabı, İTÜ.2006 / “Fashionable Reform Dress and the Invention of “Style” in Fin-de-siècle Vienna”, Rebecca Houze. .Fashion Theory . Cilt 5, 2001 –Sayı 1 / “Fashion and the White Savage in Parisian Music Hall” , Rae Beth Gordon .Fashion Theory . Cilt 8, 2004 –Sayı 3modapersonasi@gmail.com
View 8 more appearances
Share Profile
Are you Solenk? Verify and edit this page to your liking.

Followers

Share This Creator

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Creator Details

Location
Izmir, İzmir, Turkey
Episode Count
12
Podcast Count
2
Total Airtime
4 hours, 54 minutes
PCID
Podchaser Creator ID logo 644875