Mayıs 2020'de yayın hayatına başlamış; politik kavramlara odaklanan disiplinlerarası Zihni Politik kanalının yaratıcısı ve yayıncısı. Uluslararası İlişkiler yüksek lisans mezunu.
Bu bölümde Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku doktora öğrencisi Hasan Basri Çiftci ile Devlet Garantilerini konuştuk. Devlet garantilerini ele alırken temel 6 soruya yanıt aradık: Devlet neden garanti verir? Devlet garantisi nedir? Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaştırma, adalet gibi kamu hizmetlerinin finansmanında devlet garantileri ne gibi bir rol oynar? Talep ve hazine garantileri ile hangi durumlarda karşılaşıyoruz? Neoliberal ekonomik parametreler devlet garantilerini nasıl etkiledi? Türkiye'de devlet garantileri nasıl uygulanıyor? Yap-işlet-devret, yap-kirala-devret ve işletme hakkının devri gibi finansman modelleri Türkiye'de neden bu kadar sık uygulanıyor? Türkiye'deki İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega-projelerde devlet garantileri nasıl uygulanıyor?
14. bölümde Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi Hasan Basri Çiftci ile hukuk alanında kesişimsel bir konuyu; vergi, bütçe ve demokrasi etkileşimini konuştuk. Vergi ve bütçenin demokrasi ile olan içkin ilişkisini, görüşmeleri tamamlanan ve TBMM'de kabul edilen 2021 yılı devlet bütçesindeki değişen dinamikleri, "Bütçene İyi Bak" projesini, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeyi ve daha fazlasını konuştuk.
Bu bölümde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Seçkin Barış Gülmez ile dış politikayı ele aldık. Dış politika analizinin Uluslarası İlişkiler disiplini içindeki yerini, dış politika analizi literatüründeki temel yaklaşımları, diplomasinin dış politika belirlemedeki potansiyel rolünü, ulusal çıkarlar ve dış politika arasındaki ilişkiyi, Türkiye'de dış politika çalışmalarının konumunu ve daha fazlasını konuştuk.
Bu bölümde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Seçkin Barış Gülmez ile diplomasiyi ele aldık. Kendisiyle diplomasinin uluslararası ilişkiler disiplini içindeki yerini, tanımını, tarihini, dış politika ve diplomasi arasındaki ilişkiyi, kamu diplomasisi, dijital diplomasi ve siber diplomasi gibi diplomasinin alt türlerini konuştuk.
View 44 more appearances
Share Profile
Are you Engin? Verify and edit this page to your liking.

Followers

Share This Creator

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Creator Details

Location
Istanbul, İstanbul, Turkey
Episode Count
48
Podcast Count
3
Total Airtime
10 hours, 35 minutes
PCID
Podchaser Creator ID logo 862009