Przestrzeń PL

A curated podcast list by lukasz.witkowski
Creation Date December 18th, 2019
Updated Date Updated December 19th, 2019
 Be the first to like this!
Cotygodniowe rozmowy o transporcie, mobilności i infrastrukturze. Komentarze, wywiady, reportaże i dyskusje o wszystkim co związane z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy. Podcast prowadzi Bartosz Jakubowski.
Rozmowy o mieście, przestrzeni, transporcie, zmianach klimatu - wszystkim czym zajmujemy się w stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze.
Najciekawsze rozmowy o stanie polskich miast przygotowane przez redaktorów "Magazynu Miasta".

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more