Pinoy Favorites

A curated episode list by

Creation Date October 22nd, 2019
Updated Date Updated November 27th, 2020
 Be the first to like this!
Have something to share?Create your own list of podcasts or episodes!

About This List

Recommended Pinoy Podcast yo get started!
  1. *B1 Gang Book 3 Chapter 11:* *“G-GINO,* hindi ba tayo lilipat ng taguan?”tanong ni Kiko habang nakatago pa rin sila sa basurahan. “Nahihilo na ako sa amoy.” “Tiisin mo na,” alo ni Gino. “H-Hindi ko na talaga kaya. Amoy panis na lumpia at bulok na pansit dito a.” “Sige na nga.” Luminga si Gino. Doon sa dulo ng bakod tayo lumipat.” Tinuro niya iyon. Patayo na sila nang muling lumabas ng bahay si Alex. Mabilis ulit silang dumapa. Napilitan si Kiko’ng muling makipagbeso-beso sa basurahan. mtJtcefGCjgLCk0kzoL6 Support this podcast: https://anchor.fm/b1-gang/support Support this podcast at — https://redcircle.com/b1gang/exclusive-content Advertising Inquiries: https://redcircle.com/brands Privacy & Opt-Out: https://redcircle.com/privacy

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more