Podchaser Logo

Podlediadau Cymraeg

A curated podcast list by
e-ma

Creation Date September 16th, 2019
Updated Date Updated November 15th, 2021
 Be the first to like this!
Have something to share?Create your own list of podcasts or episodes!

About This List

Podlediadau drwy gyfrwng y Gymraeg.
 1. Lisa Angharad a'i gwesteion yn siarad am ryw a rhywioldeb mewn ffordd agored a gonest. Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.
 2. Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…
 3. Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™
 4. Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.
 5. Mae Hywel Pitts, Iwan Pitts ac Elin Gruffydd yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.
 6. Tudur Owen a Dyl Mei sy’n ein tywys drwy hanes Cymru, un cwestiwn ar y tro...
 7. ✰ Podlediad am bethau ail-law sy’n dathlu’r ffaith fod yr hyn sydd ar y ddaear eisioes yn Werth y Byd. ✰ ✰ gan Efa Lois a Beth Celyn ✰

Join Podchaser to...

 • Rate podcasts and episodes
 • Follow podcasts and creators
 • Create podcast and episode lists
 • & much more