Przestrzeń PL

A curated podcast list by

Creation Date December 18th, 2019
Updated Date Updated November 27th, 2020
 Be the first to like this!
Have something to share?Create your own list of podcasts or episodes!
  1. Cotygodniowe rozmowy o transporcie, mobilności i infrastrukturze. Komentarze, wywiady, reportaże i dyskusje o wszystkim co związane z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy. Podcast prowadzi Bartosz Jakubowski.
  2. Kto będzie miał wpływ na to, jak będą wyglądały miejskie społeczności za trzy dekady (jeśli dożyjemy), kto buduje tkankę miejską i jak połączyć miasto z naturą? Marta Kowalska, szefowa portalu elle.pl, w podróży przez przeszłość, przyszłość i teraźniejszość wielkich aglomeracji.
  3. Rozmowy o mieście, przestrzeni, transporcie, zmianach klimatu - wszystkim czym zajmujemy się w stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze.
  4. Najciekawsze rozmowy o stanie polskich miast przygotowane przez redaktorów "Magazynu Miasta".

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more