Podchaser Logo
Episode from the podcastAkademiska Smådåd

Induktionsproblemen: generalisera försiktigt

Released Wednesday, 28th October 2020
Good episode? Give it some love!
Vilka generaliseringar är vi berättigade att göra baserat på den data vi har tillgång till? I detta avsnitt diskuterar vi filosofen Nelson Goodmans ”nya induktionsproblem”. Goodman utmanar traditionella förklaringar av induktion genom att betona vikten av den språkliga och kulturella kontext vi befinner oss när vi gör slutledningar av våra resultat. Vi diskuterar vidare i vilken utsträckning detta utmanar vårt berättigande av de generaliseringar vi gör baserat på vår data. Kort och gott - vad kan vi egentligen säga utifrån vårt vetenskapande?
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.