Podchaser Logo
Episode from the podcastAkademiska Smådåd

Kommunikation och popularisering av forskning

Released Wednesday, 27th May 2020
Good episode? Give it some love!
I detta avsnitt diskuterar vi kommunikation och popularisering av forskning, delvis med utgångspunkt i Carrie Figdors artikel ”What is the “Cognitive” in Cognitive Neuroscience?”. Vi diskuterar huruvida forskare har en moralisk plikt att förebygga missförstånd och missbruk av sin egen forskning, eller om ansvaret snarare bör ligga hos vetenskapsjournalister och andra kommunikatörer av forskning. Vi diskuterar också den svåra frågan om forskning och sammanhälsnytta, samt hur eventuell samhällsnytta förhåller sig till popularisering av vetenskap. Avsnittet spelades in i Februari 2020 och det märks tydligt att världen var lite annorlunda då utifrån introduktionen.

Referens: Figdor, C. (2013). What is the “cognitive” in cognitive neuroscience?. Neuroethics, 6(1), 105-114. https://link.springer.com/article/10.1007/s12152-0…
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.