120 - Roel Bekker: Waarom bij de overheid dingen zo vaak fout gaan

Released Friday, 26th June 2020
Good episode? Give it some love!
De overheid gaat ongemakkelijk om met fouten. Ze worden vaak ontkend of gebagatelliseerd. Roel Bekker schreef er een boek over: Dat had niet zo gemoeten! Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas.
Bekker is oud-topambtenaar: hij was onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, negen jaar secretaris-generaal op Volksgezondheid, Welzijn en Sport en programma-sg Vernieuwing Rijksdienst. Ook was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden.
Jaap Jansen en PG Kroeger praten met hem over wat er vaak fout gaat bij de overheid en waarom. Heel specifiek komen aan de orde: de Belastingdienst, het Ministerie van Justitie, VWS, de aanpak van de coronacrisis en ook de rol van de rechter.
Bekker pleit voor minder haast, minder beleid, minder beleidsambtenaren, meer aandacht voor uitvoerbaarheid en een beter personeelsbeleid. “Er moet een beperkt aantal beleidsambtenaren zijn. Toen ik vertrok bij de rijksoverheid waren het er 10.000. Het plan van de secretarissen-generaal waar ik toen verantwoordelijk voor was, wilde het terugbrengen naar 7.500. En nu zijn het er 12.000. Er is geen moer van terechtgekomen.”
***
Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Weee Nederland en door donaties van luisteraars via Vriend van de Show
***
Verder lezen
Roel Bekker - Dat had niet zo gemoeten! Fouten en …
Rijksjaarverslag 2019
***
Verder luisteren
112 - Snels en Sneller: Tweede Kamer moet uitgaven…
92 – Yes minister! Bezuinigen bij de overheid, hoe…
68 – De kindertoeslagaffaire: hoe de Belastingdien…
17 - Hoe Rekenkamerpresident Arno Visser de overhe…
***
Tijdlijn
00:00:00 – Intro
00:01:33 – Deel 1
00:53:21 – Deel 2
01:29:42 – Uitro
01:30:30 – Einde

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this episode yet. You can add them yourself so they can be credited for this and other podcasts.

Episode Reviews

This episode hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Rate Episode

Recommend This Episode

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Episode Details

Length
1h 30m 30s
Explicit
No

Episode Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.