Bir Nevi Biyografi

Claimed
A weekly podcast
 2 people rated this podcast

Best Episodes of Bir Nevi Biyografi

Mark All
Search Episodes...
Bir Tiyatro oyunu nasıl oldu da Sanatçı, Edebiyatçı ve Eleştirmenleri Mahkemede karşı karşıya getirdi? Shakespeare'in Hamlet'i Türkiye'de kim tarafından, ne zaman ve nerede sahnelendi? Muhsin Ertuğrul, Celaleddin Ezine, Peyami Safa, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Necip Fazıl Kısakürek. Hamlet Mahkemeleri ve Basının ilgisi
Türkiye'de gerçekleşen darbelerin amacı ne? Meşruiyetlerini nereden aldılar? 27 Mayıs'ın gerçekleşmesindeki temel sebepler neydi? Hangi klikler önemli rol oynadı. 14'ler kimdi, amaçları neydi? Tarihte bugün serisi...
Sanayi Devriminin işçi örgütlenmelerine etkisi, Osmanlı döneminde işçi örgütlenmeleri, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde sanayileşme, İlk İş Kanunu, Dünya Çalışma Örgütü, Ameleperver Cemiyeti, Devlet eliyle oluşturulan girişimler, Türkiye'de Sendikaların kurulma süreci, Grevler, Sendikalar Kanunu
17 Haziran 1972'de Watergate'e girmeye çalışan beş kişi kimdi? Girmeye çalıştıkları adres neden önemliydi? Sıradan bir hırsızlık girişimine benzeyen olayın perde arkasında neler vardı? Sıradan bir hırsızlık olayı ABD Başkanının istifasını getirebilir mi? #RichardNixon
Bir Nevi Biyografi ve Podfresh 1980'lerden itibaren gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler: Abdi İpekçi, Cevat Yurdakul, Gün Sazak, Nihat Erim, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okan, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink
#izmirdepremi #depremvergilerinerede Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken buluşması, Derin Devletin bize hatırlattıkları, Türkiye’nin kirli tarihi: Faili Meçhul Cinayetler Kurbanlar: Politikacılar, Gazeteciler, Askerler...
#EkimDevrimi #SSCB Vladimir Lenin’in devrim üzerine konuşmaları, Rus Japon savaşı ve Rusya’nın 1. Dünya savaşındaki yenilgisi, 1 dünya savaşı esnasında yaşanan açlık, sefalet, Çarlık rejiminin kötü yönetimi, Asker, köylü ve işçi temelli ayaklanmalar, 1905 devrimi, Çarlık rejiminin baskıları, aristokratlar, jülyen takvimine göre devrimin tarihi, St. Petersburg’da başlayan grevler, grevlerin ülke geneline yayılması, Şubat Devrimi, Otokratik Monarşi, Bolşevikler, Ekim Devrimine giden süreç, devrimin gerçekleşmesi, Rus İç Savaşı, Sovyetler Birliğinin kurulması.
Almanya ekonomisi, Batıda olumlu ekonomik veriler, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Ekonomisi, Marshall planı, Sanayi üretimi, Prusya krallığından süregelen disiplin, Volkswagen grubu, Akdeniz Ülkeleri, İskandinav ülkelerinin refah seviyesini anlamaya çalışma, Japonya’nın küllerinden doğuşu, Tarihte Bugün #AlmanDisiplini
#JosephPulitzer #journal #pulitzerödülü Joseph Pulitzer’in gazetecilik serüveni, Özgür basının önemi hakkındaki görüşleri, Westliche Post gazetesindeki başarısı, New York World gazetesinde yaptığı reform ve atılımlar, karikatür ve çizgi romanı gazeteye sokması, gazetecilik fakültesi için çabaları, Columbia üniversitesine bıraktığı miras, özgürlük heykeline yardımı, Pulitzer Ödülü, fotoğraf, roman, Murad Sezer’in ödülü, Ernest Hemingway, John Steinbeck https://www.kisa.link/NYmC https://www.kisa.link/NYmE https://www.kisa.link/NYmF
#Engizisyonmahkemeleri #Ortaçagavrupasi IX. yy’da Hristiyanlığa karşı başlayan yeni akımlar sonucu Avrupa devletlerinin ve kilisenin zora düşmesi, Avrupa’nın Hristiyanlaştırılmak istenmesi, Engizisyon mahkemesi, Ortaçağ Engizisyonu, İspanyol Engizisyonu, Yahudileri sürgün etme, Roma Engizisyonu, işkenceler, Kilisenin etkisi, Bilim insanlarının yargılanması.
#kristofkolomb Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşif süreci, yola çıkışı, Atlantik Okyanusu, Bahamalar’a varışı, Amerikan yerlileriyle ilişkisi, Doğu Hindistan, Altın, İspanya Kralı II. Ferdinand, kolonileşme, Avrupa’ya dönüş. #kâşif #abd https://www.podchaser.com/BIRNEVIBIYOGRAFI
#2001EkonomikKrizi #KemalDerviş 2001 ekonomik krizini hazırlayan sebepler nelerdi? 1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi, 1994 krizi, kamu borçları, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gerginliği, IMF, Anayasa kitapçığı, Yazar kasa, Devlet krizi, ekonomik krizden çıkışın yolları, Dünya Bankası, Kemal Derviş’in dümene geçmesi, özelleştirme, rekabet, piyasa, Tarihte Bugün
#BerlinDuvari #UtancDuvari 13 Ağustos 1961’de Berlin Duvarı’nın inşası, 2. Dünya Savaşı, ABD, Fransa, İngiltere, SSCB, Soğuk Savaş, İki kutuplu dünya, Komünizm, Doğu Almanya, Batı Almanya, Duvarın yıkılışına giden süreç, Sovyetlerin dağılışı, Berlin duvarını konu alan filmler
#sülünosman Osman Ziya Sülün kimdir? Ne tür icraatları vardır, sıradan dolandırıcılardan farkı ne? Hangi yöntemleri kullanmıştır? Aziz Nesin’e neden dava açtı? Kemal Sunal filmlerine konu oluşu.
#kurbanbayramı İslam dininde kurban ibadeti, ortaya çıkışı, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, İshak, Hz. İbrahim’in rüyası ve oğlunu kurban etmek istemesi, diğer İbrahimi dinlerde kurbanın yeri, Kurban kesmenin amacı, kurban etinin dağıtım şekli, Yahudilikte kurban, Türkiye’de kurban kesme oranları. Tarihte bugün, Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası hisseleri
#Seyfidursunoglu #huysuzvirjin doğum tarihi, memleketi, eğitim hayatı, memuriyet yaşamı, gösteri dünyasına girişi, şöhret basamakları, huysuz şov, sansüre uğraması, esprili kişiliği, mizahı, hastalığı ve vefatı, tarihte bugün
Şans Oyunlarının tarihçesi, 19. yy’da şans oyunları, Şans oyunlarının Türkiye’ye gelişi, Osmanlı’ yönetiminin piyangodaki rolü, Abdülmecit dönemi, Türk Teyyare Cemiyeti, Teyyare Piyangosu, Piyango satıcıları, Abdülhamit döneminde piyango, yasaklar, yardım amaçlı düzenlenen piyangolar, Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet döneminde piyango, İsmet İnönü, Fenerbahçe stadyumunun inşaası, Nimet abla, Tarihte bugün
Merkezi yerleştirme sınav sistemi, 1960’lı yıllardan itibaren üniversite sınavı ve tercih sistemi, ÖSS, ÖYS, YGS, LYS, YKS, KPSS, sınav sistemindeki sorunlar, intihar eden gençler, tarihte bugün, Gündem, Madımak, Sivas Katliami, Aziz Nesin
Uzay Heparının müzik yaşamı, besteleri, aşkları, yaşama bakışı, ölümi
Uzay Heparı, Saint joseph, İTÜ konservatuvar piyano, klavye, müzik yaşamı, pop müziğe olan tutkusu, Eurovision, şarkı düzenlemeleri, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe’yle birlikteliği, Gece, melek ve bizim çocuklar, besteleri, Garo Mafyan, Levent Yüksel medcezir albümü, Aşkın Nur Yengi serserim, Uzay Heparı’nın aşk hayatı, motosiklet tutkusu, vefatı.
Kumarhanelerin Türkiye’deki Tarihi, ülkedeki döviz kıtlığına çözüm arayışları, ihracatın artırılması için yerli mal üretimine teşvik, turizm gelirlerinin artırılması, ülkeye turist çekmek için belli bölgelere kumarhane açılması, AYM, halkın görüşleri, kumarhanelerin açılması, medyada tepkiler, Turgut Özal, kumarhanelere tepkiler, vergi kaçırılması, mafya, Ömer Lütfü Topal, Susurluk kazası, susurluk olayı, Refah Partisi, Erbakan hükümeti, genelge, kumarhanelerin kapatılması, tarihte bugün
Ahmet Uluçay sineması, Sinemayla tanışması ve arkadaşı İsmail Mutlu’yla sinema makinesi yapmaları, Ahmet Uluçay’ın yoksullukla mücadelesi, Beyoğlu’nda yapımcıların kapısını çalması, kısa filmleri, babasıyla ilişkisi, ödüllü kısa filmleri, ulusal ve uluslararası festivaller, Sinemaya dair düşünceleri, ilk uzun metraj filmi, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Ezel Akay, çekmeseydim delirirdim, Mustafa Preşeva, Bozkırda Deniz Kabuğu, 23. Uluslararası Film Festivali, hastalığı, ölümü.
George Floyd’un öldürülmesi, ABD’de ırkçılığın tarihsel süreci, 1600’lü yıllarda ABD ekonomisi, ABD’de oluşan köle ihtiyacı, Afrikalı siyahilerin gemilerle Amerika’ya getirilişi, Transatlantik köle ticareti. Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın ekonomik ve sosyal durumu, Abraham Lincoln’un başkanlığı, ABD’nin bölünmesi, Amerika iç savaşı, 31 Ocak 1865’de Köleliğin yasaklanması, Abraham Lincoln’ün öldürülmesi. Sonrasında devam eden ayrımcılıklar. Irkçılığın devam etmesi.
Tanzimat Dönemi. Tanzimat’ın ortaya çıkış gerekçeleri. 19. Yüzyılda Avrupa’daki Askeri, Ekonomik ve Sosyal gelişmeler. Osmanlı devletinin 19. Tanzimat Fermanı. Padişah yazısı. Divan edebiyatı. 1. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve özellikleri. Şiir, Roman, Tiyatro. 2. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve özellikleri. Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Şemsettin Sami, Tanzimat dönemi eserleri, ilkler, Tarihte bugün
Metin Toker’in eğitim yaşamı, Fransa’da bulunduğu dönem, meslek yaşamı, Türkiye’ye dönüşü, Akis Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Evliliği, İsmet İnönü’yle yakınlığı, Muhalefet, Demokrat Parti, Cezaevi dönemi, Mesleği hakkındaki düşünceleri, Kitapları, Yazarlığı, siyasi görüşü, tek partili yıllar, çok partili dönem, Demokrat Parti iktidarı, Sağlık durumu, Vefatı. Tarihte bugün
Rate Podcast

Share This Podcast

Recommendation sent

Followers

7

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Created by
Bir Nevi Biyografi
Podcast Status
Active
Started
Apr 8th, 2020
Latest Episode
Jan 17th, 2021
Release Period
Weekly
Episodes
36
Avg. Episode Length
11 minutes
Explicit
No
Order
Episodic
Language
Turkish

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.