Harvester Church Olifantsriver Podcasts Podcast Image

Harvester Church Olifantsriver Podcasts

Good podcast? Give it some love!
Reviews
Creators
Lists
Beveel om lief te hê (Johannes 13:34-35; 15:12-14; Jakobus 2:8) Afgevaardig om uit te reik, (Matteus 28:19)

Saam met die hele liggaam van Christus wat God deur Sy Gees en Woord verwek het om Sy kinders te wees, leef ons deur die krag van Sy genade nuwe lewens. Hierdie nuwe lewe in Christus het begin by ‘n stap van gehoorsaamheid op Sy roepstem, en dit verander nooit. ”Here wat wil U hê moet ek doen?” word ‘n daaglikse lewenstyl vir elkeen in Sy Liggaam, of jy vandag jou lewe vir Hom oorgegee het of alreeds 20 jaar gelede, ons almal leef eenvoudig HOOR en DOEN!

Die vrug van hierdie lewenstyl is volgens Rom 14:17 Geregtigheid (Die vrymoedigheid om reg met God te wees), vrede en vreugde in die Heilige Gees. Die wêreld lyk gans anders vanuit hierdie nuwe lewensperspektief. Ons strewe, stoei en veg nie meer om by God te probeer uitkom nie. Sy Seun, Jesus Christus het alreeds al die werk vir ons gedoen. Deur sy volledige versoeningswerk op die kruis het Hy dit vir ons moontlik gemaak om regtens deur Sy bloedoffer volwaardige kinders van God te word. Ons kan niks meer hierby voeg nie, as om net in geloof elke dag meer en meer in hierdie genade te leef.

Hemel het die aarde besoek en naby ons kom woon, in die persoon van Jesus Christus. Soos wat ons hierdie genade, guns en erfdeel nou leef deur die Heilige Gees wat Hy uitgestort het in ons harte, sien ons die gebroke wêreld om ons verander. Ons gebed en verlange is: “Laat U koninkryk kom en U wil geskied deur U kinders hier op aarde!” Ons is só dankbaar om getuies te wees van hoe Hy dit vandag nog steeds doen:
- Deur mense te genees gees, siel en liggaam.
- Deur mense totaal en al te transformeer deur ‘n innerlike en totale hardsverandering.
- Deur mense te bevry van die mag en slawerny van satan.

Saam word ons elke dag meer heel en vry soos ons Sy liefde en ondek.

Ons visie is dus eenvoudig om hierdie wonderlike Evangelie van Genade te leef en te verkondig oral waar Hy ons guns gee.

Creators

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can add them yourself so they can be credited for this and other podcasts.

Recent Episodes

Die Magnetiese Polariteit van die Hart
Changing the Magnetic Polarity of Your Heart Human beings have a natural attraction to sin—much like magnets of opposite polarity. In order to overcome, we we must change our spiritual magnetic polarity! Have you ever played with magnets? Put the opposite poles of two magnets together and they attract. Put the like poles of two magnets together and they repulse. Put them close enough together with freedom to act independent of all other influences and they spin around and lock together. The same principle applies in our relationship with God. TWO LIKE POLES REPULSE ONE ANOTHER. SO DO TWO “HIGHER” INTELLIGENCES. If we approach God with the side of us that sees mankind as the most intelligent, creative force in our universe, we are immediately repulsed by God, because we are in essence seeing ourselves as God and cannot allow Him to get close without affecting our self image. As much as God wants to draw close to us, the closer He gets, the stronger the force with which our egos push us away. Therefor for you to serve God, and be drawn to Him we need to submit, deny, surrender, abandon self. Mat 16:24; James 4:6-8 OPPOSITES ATTRACT - THE POLARITY OF YOUR HEART DETERMINES WHAT YOU DRAW. For to everyone who has will more be given, and he will be furnished richly so that he will have an abundance; but from the one who does not have, even what he does have will be taken away. Mat 25:29 Matt. 13:12; Mark 4:24-25; Luke 8:18; (John 15:2) IN THE KINGDOM THIS WORKS IN THE OPPOSITE - POSITIVE ATTRACTS POSITIVE Luke 6:38 Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you.” Matthew 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets. Luk 6:31 Treat other people with the concern and kindness you would like them to show toward you. This saying has come to be called the Golden Rule. CONTINUE IN THE OPPOSITE SPIRIT. By doing things in the opposite spirit, you can change the polarity of your adversary. in the opposite spirit Romans 12:21 Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Romans 16:19 For your obedience has become known to all. Therefore I am glad on your behalf; but I want you to bewise in what is good, and simple concerning evil. Luke 6:27- Love your enemies Do good to those who hate you Bless those who curse you Pray for those who spitefully use you Give to those who asks 1 Corinthians 4:12-13 Being reviled we bless Being persecuted we endure Being defamed (insulted, offended) we entreat (pray) Proverbs 15:1 Soft answer turns away wrath Luk 17:1-5 Instead of judgement forgiveness Matthew 5:25 - agree with your accuser - Instead of accusation repentance Mat 16:24-25 Save life you will loose it. YOUR INNER WORLD DETERMINES YOUR AUTHORITY IN YOUR OUTER WORLD. - Jesus in the storm. The glory of Christ within Col 1:27 Is an magnetic field, that pushes away evil and sin. The polarity of Christ within, exudes darkness. In our modern world, the properties that go along with magnetism are well understood. We term a charismatic person as someone with a Magnetic personality. His glory in us, makes our lives attractive and beautiful, giving of a Gold aroma of life to those who are drawn to Him, but a smell of death to those who resists Him. 2 Cor 2:16 Isa 60:1 glory, chabod (kah-vohd); Strong’s #3519: Weightiness; that which is substantial or heavy; glory, honor, splendor, power, wealth, authority, magnificence, fame, dignity, riches, and excellency. The root of chabod is chabad, “to be heavy, glorious, notable,” or “to be renowned.” In the OT, “heaviness” represented honor and substance, while “lightness” was equated with vanity, instability, temporariness, and emptiness (see Judg. 9:4; Zeph. 3:4). Chabod is God’s glory, not only His honor, renown, and majesty, but also His visible splendor, which filled Solomon’s temple and will someday fill the Earth (1 Kin. 8:11; Num. 14:21). From chabod are derived the names “Jochebed” (“Yahweh Is Glory”) and Ichabod (“Where Is the Glory?”).
Are you carrying a burden or an anointing?
The anointing is the Spirit of Christ in a corporate meeting. Mense gebruik gewitte om mee te oefen en om sterker te word. Die pakdiere wat destyds mense se goedere gedra het, kon nie hulself van die las op hul rug bevry nie. Hulle kon nie hul swaar vragte bereik nie, maar hulle was van ander afhanklik om die las te verwyder. Dit geld ook vir ons as ons die gewig van ons emosionele bagasie dra. Ons kan dit nie op ons eie neerlê nie; ook verdwyn dit nie mettertyd nie. Ware vryheid is slegs moontlik deur Jesus. Hoekom? Omdat ons nie ons laste kan bereik nie en dikwels nie verstaan ​​hoe diep hulle gaan nie. Maar Jesus doen. En Hy ken die perfekte manier om ons heeltemal te genees. John 8:36 - Jesus ry op ’n donkie wat leeg is. Luke 19:30-35 - Neem my juk op julle en leer van my Matt 11:29-30 Die disciples word 2x2 uitgestuur met net die nodigste nie om toerusting te neem om iets te gaan doen nie, maar om te gaan wees. -Koninkryk van God is binnen jou Luk 17:21 -Kameel deur die naald van die oog - Daar is nie plek vir al jou bagasse nie -Gaan verkoop al jou goed - verloor jou identiteit, die geregtigheid Luk 18:22 -Alles wat nie vir die Koninkryk aangewend word nie is ’n las Wat is ’n las Ps 38:5 -Dra mekaar se laste - volbreng die wet van Christus Gal 6:2 -Ondraaglike laste op mensen plaas Luk 11:46 - Matt 23:4 Hulle bind swaar en ondraaglijke laste op mensen se skouers -We have burdened the Lord with our sins Is 43:24 His BURDEN on us is to clothe people Matt 25:38 Luk 12:28 Burdened always represent a lack - While clothe is -Identity, lacking nothing (Die volk het geen gebrek gelei in die woestyn nie) WHAT TO DO WITH BURDENS? -Cast your burdens Ps 55:22 -Let Him free you Is 58:6 -Enter His rest Matt 11:28-30 -He will help you Is 41:13 -Casting your care 1 Pet 5:6-7 The lord will support you through your whole life When you cast your burdens on the Lord He becomes your burden, your focus Act 4:13 You can tell the disciples have spent time with Jesus, not because of the burdens they carry around. The anointing breaks the yoke Isa 10:27
Die Geestelike Samekoms van Gelowiges
See sermon notes on www.janenchantal.com  
Reviews
This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Mentioned In These Lists

There are no lists that include "Harvester Church Olifantsriver Podcasts". You can add this podcast to a new or existing list.
Rate Podcast
Followers
Podcast Details
Started
Feb 14th, 2013
Latest Episode
Dec 11th, 2017
Release Period
Daily
No. of Episodes
56
Avg. Episode Length
44 minutes

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.