Podchaser Logo

IDDEG PODCAST

An Arts podcast
 1 person rated this podcast

Episodes of IDDEG PODCAST

Ганцхан тохиох энэ амьдралаа дурсамж дүүрэн ,утга учиртай,аз жаргалаар бялхам байлгахыг хүсэж байвал үүний тань эхлэл өөрийгөө хайрлах тэр багахан зүйлээс эхлэх болно.Та дэлхий дээр цорын ганц төгс бүтээл юм шүү❤️❤️❤️
Гадаад оронд ажиллаж ,амьдрахад ямар бэрхшээл, асуудалтай тулгардаг вэ? Мэдээж хэрэг харийн оронд амьдрах нь амаргүй зүйл. Өөр хэл ус, шинэ орчин, шинэ хүмүүс, шинэ соёл гээд бүх зүйл шинэ байхад олон төрлийн бэрхшээл асуудалтай тулгарна. Эдгээ
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.