Podchaser Logo
Episode from the podcastITP's Podcast

Loi thuong gap khi in nhanh ky thuat so - inkythuatso.com

Released Thursday, 8th April 2021
Good episode? Give it some love!
Trong quá trình thiết kế và in nhanh kỹ thuật số, bạn sẽ dễ gặp 1 số lỗi nhỏ không mong muốn. Nhưng đôi lúc những lỗi in ấn này lại làm hỏng tất cả công sức, file bạn đã chuẩn bị. Cùng chúng tôi tìm hiểu những lỗi thường gặp khi in ấn.
Tham khảo về in ấn: https://inkythuatso.com/
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.