Komunita Eben Ezer

Good podcast? Give it some love!

Best Episodes of Komunita Eben Ezer

Mark All
Search Episodes...
Žalm 31,6 Do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Ž 30,2 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
Ž 28, 7 V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc
Ž 27,1 Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Zj 19,9 Blahoslavení sú tí, čo sú povolaní na Baránkovu svadobnú na hostinu. Ježiš v podobenstve o pozvaní na hostinu Lk 14 a Mt 22 hovorí o hosťoch, ktorí si išli jedni na svoje pole, druhí so svojimi novými volmi, iný sa oženil a iní zase šli za SVOJIM ...kadečím. Čo sa stalo v ich srdci? Prečo neprijali toto špeciálne pozvanie? A prečo zostal starší brat pred domom a nepochopil Otcove slová: "čo je moje je aj tvoje"? Čo je tá nebezpečná, nenápadná výhybka, že aj my zostaneme pri svojich voloch, poliach, stretnutiach, ...zostaneme stáť pred domom a neprídeme na hostinu?
Ž 26,2 Skúmaj ma, Pane a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.
Ž 25 K Tebe, Pane, dvíham svoju dušu, Tebe dôverujem, Bože môj.
Ž 24,7 Zdvihnite,brány, svoje hlavice a vyvýšte sa brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy.
Ž 23 I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Ž 22  Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.
Ž 19,9 Rozhodnutia Pánové sú správne potešujú srdce Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.
Ž 18, 2 - 3 Milujem Ťa, Pane, moja sila, Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj
Ž17,8 Chráň ma ako zrenicu oka skry ma v tôni svojich perutí.
Žalm 16, 2 Hovorím Pánovi: "Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez Teba."
Keď robiš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, známych..., aby sa náhodou nestalo, že aj oni ťa pozvú naspäť a tak už máš svoju odmenu. Ale ty pozvi chudobných na duši, mrzákov kvôli ťažkým životným situáciam, tých, čo sú slepí pre hlbšie veci, chorých na srdci... teda tých, čo ti to nemajú ako vrátiť späť.  Lk 14,14 A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.
Ž 13,8 Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo moje srdce sa teší z tvojej pomoci.
Lk 12,43 - Blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Blahoslavenstvo o postoji byť s Ježišom tak blizko a tak v každodenných situáciach, že keby sa zrazu zjavil, nič sa v mojom správaní náhle nemusí meniť. Mať nerozdelené srdce, také, čo patrí celé, v každej oblasti  a každú chvíľu Jemu.
Ž 10,14 Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš ich do svojich rúk.
Ž 9,11 Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú veď Ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 
Žalm 8,4  Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk na mesiac a hviezdy, ktoré si stvoril, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš.
Žalm 5,8 No ja LEN z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu.
Žalm 4,9 Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
Žalm 3,4 Ale Ty, Pane, si môj ochranca moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Žalm 2,11 V bázni slúžte Pánovi a s chvením sa mu klaňajte.
Žalm 1,3 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas.
Rate Podcast

Share This Podcast

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Created by
Komunita Eben Ezer
Podcast Status
Active
Started
Nov 28th, 2020
Latest Episode
Nov 28th, 2020
Release Period
Monthly
Episodes
122
Avg. Episode Length
44 minutes
Explicit
No
Language
Slovak

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.