Podchaser Logo

Ks. Aleksander Woźny Podcast

 1 person rated this podcast

Episodes of Ks. Aleksander Woźny Podcast

Kochać to rozumieć Tego, którego kochamy, rozumieć jego pragnienia, tęsknoty, dążenia i po drugie pragnąć wypełnić te jego pragnienia.  Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/
Kapłan wart jest tyle, ile jest jego życie eucharystyczne, a przede wszystkim jego Msza Święta. Msza Święta bez miłości – Kapłan bezużyteczny; Msza Święta żarliwa – Kapłan zdobywający dusze. Św. Jan Paweł II  https://woznyaleksander.pl/
Jeśli ma być w nas zachowana jedność, która częściowo jest darem Bożym naturalnym, a częściowo nadprzyrodzonym, to musi być wsparta o Tego, bez którego nic uczynić nie możemy i dlatego mamy z Nim współpracować.  https://woznyaleksander.pl/
Jaki jest najlepszy sposób przeciwko złemu duchowi. Otóż właściwie, naprawdę to jest sam Bóg. My sami nie jesteśmy do tego zdolni. On ma naturę silniejszą od nas i ona jest przemyślniejsza od nas i może nas chcieć na różny sposób omamić. Więc ł
Kto wierzy, że Bóg go kocha, że w nim mieszka, że nie che abyśmy Go pozostawiali samego, łatwo rezygnuje z żalów i pretensji, nauczy się kochać, choć w cierpieniu i potrafi lekceważyć to, co pobudza go do smutku. Łatwiej się uśmiecha, nie uważa
Im szlachetniejsza przyjaźń, tym szlachetniejsze jej wymagania. Najszlachetniejsza jest przyjaźń proponowana nam przez Pana Jezusa. Jego wymagania są wspaniałe, przetwarzające człowieka. Jego nagroda – nieporównywalna z niczym. https://woznyale
Gdy człowiek chce siebie Panu Jezusowi oddać na serio, poważnie, na wszystko, co tylko by Pan Jezus chciał, to wtedy ze wszystkich jam jego podświadomości wychodzą ukryte lęki, które dotychczas były dla niego okropnym hamulcem w dokonaniu wielu
Najważniejszym warunkiem naszej służby Bogu jest miłość płynąca z woli, a nie miłość uczuciowa. Prawdziwa miłość sprawia, że pragniemy wyłącznie Boga, a wszystkiego innego tylko dlatego, że Bóg tego chce. https://woznyaleksander.pl/
Jak człowiek otrzymuje coś od Boga, to się bardzo łatwo do tych darów przywiązuje. Jeśli modlitwa mu “idzie”, to pragnie jej. Wówczas bardzo często grozi mu szukanie na modlitwie siebie, a nie Boga. I to Pana Boga bardzo obraża, bo wtedy człowi
Trzeba iść zawsze za głosem sumienia, które jest głosem Boga w nas. Współżycie z Panem Jezusem polega na tym, że pragniemy tego, czego On chce. Jeśli Go o coś prosimy, to dlatego, że On nas do tego skłonił – inicjatywa pochodzi od Niego. “Nasza
Rozwój życia wewnętrznego bez pokory, jest w samej swojej zasadzie niemożliwy. Czyli nasze życie wewnętrzne w ogóle tylko wtedy może istnieć i rozwijać się, gdy opiera się na łasce Bożej. Życie wewnętrzne nie pochodzi więc z nas samych, lecz ty
Dlaczego Pan Bóg dopuszcza to, że odczuwamy jakieś udręki. Otóż dlatego, abyśmy się przekonali, że sami jesteśmy bezsilni. Żebyśmy sobie nie przypisywali jakiejś siły moralnej, które wszystkie pochodzą od Boga. Czyli, żebyśmy się zdobyli na pra
Jakie pobudki są godne posłuszeństwa. Pobudki muszą być szlachetne i powinny pochodzić z wiary i ufności. Z miłości do Boga. https://woznyaleksander.pl/
Po śmierci albo człowiek przeszedł z miłością na tamten świat i jest po jednej stronie, po stronie Boga, albo przeszedł bez miłości i jest poza tym kręgiem Bożym. I jest potępiony. Czyli jeśli chodzi o dusze w czyśćcu, to są one w drodze do nie
Co trzeba zrobić żeby się prawdziwie cieszyć obecnością Pana Jezusa? Powinniśmy wewnętrznie wyrazić zgodę na to. Żebyśmy chcieli być dla niego radością trzeba by codziennie tę zgodę odnawiać i prosić Pana Jezusa, żebyśmy o tej zgodzie pamiętali
Co to jest zaufanie? Zaufanie to jest ufność, nadzieja w Bogu, oparta na Jego mądrości, dobroci, Jego sprawiedliwości i na Jego miłosierdziu. https://woznyaleksander.pl/
Jak Pan Jezus powiedział, kto jest większy wśród was, niech będzie jako mniejszy. A kto jest przełożony niech będzie jako sługa. Bo służyć to jest właściwie dawać siebie. Dawać dobro, które się od Pana Boga otrzymało. https://woznyaleksander.pl
Każdy kto wierzy w Chrystusa w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To znaczy że nikt nie może powiedzieć że nie możesz powstać ze swoich grzechów. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/k-aleksander-wozny-rekolekc
Sumienie to jest działanie rozumem z wiarą. Na czym może polegać sumienność wobec Boga? Że Pan Bóg stawia mi jakieś zadanie i mam je spełniać każdego dnia. Sumienność nie jest jakąś głupotą, nie jest naiwnością życiową, bo dla wierzących sumien
Referat  pt. „Sprawiedliwość społeczna w świetle II Zwyczajnego Synodu Biskupów” wygłoszony w Poznaniu w latach 70-tych. https://woznyaleksander.pl/kardynal-karol-wojtyla-w-poznaniu-sprawiedliwosc-spoleczna-w-swietle-ii-synodu-biskupow/
Powinniśmy uważać, że to co jest tu na ziemi, to tylko droga, tylko przygotowanie do prawdziwego, pełnego życia. Naszym celem jest to, co zasługuje na miano prawdziwego życia, które będzie w wieczności. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https
Czy można pracę połączyć z modlitwą, tak żeby praca stała się modlitwą. Czasem praca jest tak mechaniczna, że nie jest prawie żadną przeszkodą do bezpośredniego odniesienia się do Boga. I każdy może i powinien taką pracę wykorzystać i modlić si
Trzeba to nowe pokolenie bardzo prawdziwie kochać, to znaczy życzyć mu dobrze, bo to jest prawdziwa miłość. Życzyć prawdziwego dobra. I po drugie trzeba próbować naprawić to co się złego zrobiło, albo dobra które się zaniedbało. Rekolekcje Ojca
Ten kto myśli o jutrze niestety nie wykorzystuje dnia dzisiejszego. Mądrze postąpisz, gdy chcesz dzień dzisiejszy tak przeżyć, jakby on był ostatnim dniem twego życia. https://woznyaleksander.pl/
Zdajmy sobie sprawę, że w Maryi wszystko odnosi się do Chrystusa. I wszystko od Chrystusa zależy co w Niej dobrego jest. Bo ze względu na Chrystusa, Bóg Ojciec wybrał Ją na Matkę, pod każdym względem Świętą. 
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.