Ks. Aleksander Woźny Podcast

 1 person rated this podcast

Episodes of Ks. Aleksander Woźny Podcast

Mark All
Search Episodes...
Czy można pracę połączyć z modlitwą, tak żeby praca stała się modlitwą. Czasem praca jest tak mechaniczna, że nie jest prawie żadną przeszkodą do bezpośredniego odniesienia się do Boga. I każdy może i powinien taką pracę wykorzystać i modlić się. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-praca-a-modlitwa/
Powinniśmy uważać, że to co jest tu na ziemi, to tylko droga, tylko przygotowanie do prawdziwego, pełnego życia. Naszym celem jest to, co zasługuje na miano prawdziwego życia, które będzie w wieczności. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-wyznaczanie-celow/
Sumienie to jest działanie rozumem z wiarą. Na czym może polegać sumienność wobec Boga? Że Pan Bóg stawia mi jakieś zadanie i mam je spełniać każdego dnia. Sumienność nie jest jakąś głupotą, nie jest naiwnością życiową, bo dla wierzących sumienność jest prawdziwą mądrością. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-sumiennosc/
Każdy kto wierzy w Chrystusa w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To znaczy że nikt nie może powiedzieć że nie możesz powstać ze swoich grzechów. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/k-aleksander-wozny-rekolekcje-kto-miluje-zycie-swoje/
Referat  pt. „Sprawiedliwość społeczna w świetle II Zwyczajnego Synodu Biskupów” wygłoszony w Poznaniu w latach 70-tych. https://woznyaleksander.pl/kardynal-karol-wojtyla-w-poznaniu-sprawiedliwosc-spoleczna-w-swietle-ii-synodu-biskupow/
Trzeba to nowe pokolenie bardzo prawdziwie kochać, to znaczy życzyć mu dobrze, bo to jest prawdziwa miłość. Życzyć prawdziwego dobra. I po drugie trzeba próbować naprawić to co się złego zrobiło, albo dobra które się zaniedbało. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-osoby-starsze/
Ten kto myśli o jutrze niestety nie wykorzystuje dnia dzisiejszego. Mądrze postąpisz, gdy chcesz dzień dzisiejszy tak przeżyć, jakby on był ostatnim dniem twego życia. https://woznyaleksander.pl/
Zdajmy sobie sprawę, że w Maryi wszystko odnosi się do Chrystusa. I wszystko od Chrystusa zależy co w Niej dobrego jest. Bo ze względu na Chrystusa, Bóg Ojciec wybrał Ją na Matkę, pod każdym względem Świętą. 
Żeby uzyskać odpuszczenie wszystkich kar trzeba mieć jakieś szczególne usposobienie wewnętrzne. I to usposobienie możemy uzyskać, jeżeli będziemy naprawdę za wszystkie grzechy żałować. https://woznyaleksander.pl/
My często jesteśmy tymi zewnętrznymi sprawami, przeżyciami tak jakoś pochłonięci, pozwalamy żeby one nas pochłonęły. Tak one nas fascynują, że wydaje się nam, że one są najważniejsze. A to wcale nie prawda, przecież najważniejszy to jest sam Jezus Chrystus, dla którego my jesteśmy postanowieni jako bracia i siostry. https://woznyaleksander.pl/
Istnieje potrzeba w naszym życiu żeby myśleć o końcu. Jest to takie naturalne nasze dążenie, bo chcemy wiedzieć dokąd idziemy. https://woznyaleksander.pl/
Pokój jest doskonałością radości. To jest głęboka, może cicha ale bardzo mocna radość. Jest oparty na sprawiedliwości, to znaczy niejako domaga się żeby była wykonana sprawiedliwość. https://woznyaleksander.pl/
Dlaczego tak jest, że ludzie bardzo wiele sądzą innych i to nieraz tak bezwzględnie. Otóż w gruncie rzeczy to jest pokusa zawsze złego ducha. To on właśnie namawia nas do sądzenia. Jeśli ktoś wypowiada sąd, to właściwie wypożycza swoich ust szatanowi. I on jest z tego bardzo zadowolony. https://woznyaleksander.pl/
Sam Bóg chce kochać i być kochanym, chce być przyjacielem człowieka i szuka takiego przyjaciela. Nie szuka go dla swojego szczęścia, bo Oni – to znaczy Trójca Święta – są naprawdę szczęśliwi, przez nieskończoną wewnętrzną miłość Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, która ich łączy. https://woznyaleksander.pl/
Człowiek, który oddał się Bogu rzeczywiście całkowicie i bez zastrzeżeń, idzie drogą prostą, to jest drogą pełnienia woli Bożej. Nie łatwo jednak mieć pewność oddania się Bogu całkowicie i bez zastrzeżeń, a tym samym pełnienia Jego woli, a nie własnej. Mimo to powinienem dążyć do tej pewności, a więc kontrolować siebie, a jeszcze lepiej poddawać się kontroli – najpierw Ducha Świętego, potem Kościoła, a także ludzi, nawet takich, którzy są do mnie krytycznie usposobieni. https://woznyaleksander.pl/
Kiedy wydaje się żeśmy zawiedli wtedy właśnie trzeba zaufać mądrości i Miłosierdziu Bożemu. Ufność właściwie równa się pozostawieniu wyboru Bogu Ojcu. https://woznyaleksander.pl/
Maryja jest takim obrazem, jak to można nie myśleć o sobie, nie zajmować się sobą. https://woznyaleksander.pl/
Czy dar, że Bóg uznaje Ciebie za Swoje dziecko jest przez Ciebie wykorzystany? Jeżeli rzeczywiście wierzysz, że jesteś dzieckiem Boga, to otwórz swoje wnętrze ku Bogu, ku Jego Miłości, ku Jego mądrości i wszechmocy. https://woznyaleksander.pl/
“Gdyby nie nieskończone miłosierdzie Boże, popełniłbym najgorsze grzechy” Czy św. Filip mówił to tak tylko, jako piękne słowa, czy też był o tym przekonany? https://woznyaleksander.pl/
Najbardziej niebezpieczne są te szkody, które są niedostrzegalne. One powstają wtedy, gdy człowiek pod wpływem przywiązania do dóbr doczesnych nie zauważa potrzeby bliźnich. https://woznyaleksander.pl/
Konieczność pokuty jest następstwem grzechu. Ponieważ ciągle na nowo grzeszymy, potrzebna jest ciągła pokuta. Przestanę grzeszyć jeśli pokuta przewyższy grzechy. Nie wystarczy mieć Ducha pokuty, Duch pokuty musi się we mnie wzmagać. https://woznyaleksander.pl/
Przeżycie cierpienia jest zamierzone przez Pana Boga, jako reakcja na zło. Cierpienie ma nas ostrzec przed złem, a brak cierpienia łatwo powoduje szkodę. Nie trzeba więc Pana Boga winić że istnieje cierpienie na świecie, bo ono ma pożyteczne zadanie do spełnienia. Czyli, że to jest przez Pana Boga zamierzona reakcja na jakieś zło, które nam szkodzi, żebyśmy unikali zła. Trudność polega jednak na takim cierpieniu które jest niepotrzebne. https://woznyaleksander.pl/
Zdajmy sobie jeszcze raz sprawę z tego, że człowiek nie jest nigdy sam ale zawsze mu towarzyszy Ten, który jest miłością. Wykorzystanie miłości zależy tylko od nas. Miłość chce nas uświęcić, ale to nie jest przesada ale po prostu konieczność. https://woznyaleksander.pl/
Słuszne i sprawiedliwe jest uznawanie wszystkich darów Bożych za dobro i odnoszenie się do tych darów z szacunkiem. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-dary-od-boga/
Pan Jezus zachęca, bądźcie doskonałymi jak Ojciec Niebieski doskonały jest.https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-o-milosci-nieprzyjaciol/
Rate Podcast

Share This Podcast

Recommendation sent

Followers

1

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Created by
AWozny
Podcast Status
Active
Started
May 23rd, 2020
Latest Episode
Oct 11th, 2020
Release Period
Monthly
Episodes
36
Avg. Episode Length
24 minutes
Explicit
No
Order
Episodic
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.