Episode from the podcastModa Personası

Modanın Etnosundan Etosuna...

Released Monday, 8th February 2021
Good episode? Give it some love!
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde moda ve yerellik ilişkisini, modada tasarım zanaat ilişkisini , geleneksellik ve modernlik, yerellik ve evrensellik arasındaki ilişkileri konuşuyor. Modanın kültürel kimliği ve kültürel kodları üzerinden modanın etnosu ne ifade ediyor, çağdaş modada kendini nasıl gösteriyor, modanın etnosundan etosuna geçişte modanın oryantalizm, post-kolonyel söylem ve yavaşlık paradigmalarını nasıl içine aldığını tartışıyorlar.
Kaynaklar
"Modanın Beslendiği Oryantalist Ögeler:1910-1920 Yılları Vogue Dergi Kapakları Örneği” Emine Koca ve Fatma Koç, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Cilt 6 Sayı 10 Yıl 2019
“Self Oryantalizm: İçimizdeki Modernite ve/veya İçselleştirdiğimiz Modernleşme” Bünyamin Bezci ve Yusuf Çiftçi. Akademik İncelemeler Dergisi Cilt/7, Sayı: 1 Yıl:2012
“Post kolonyel teoriye kısa bir bakış” Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği https://www.tesadernegi.org/post-kolonyal-teoriye-…
Zanaatkar. Richard Sennett.Ayrıntı Yayınları: İstanbul.2009
The globalization of Asian Dress: Re-orienting Fashion.Sandra Neissen, Anne Leshkowich ve Carla Jones ( eds.) Berg: Oxford.2003
“Local Consumption Cultures in a Globalizing World” . Peter Jackson ,Institute of British Geographers .2004
Sürdürülebilir Moda . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul.2019
Dress and Globalisation.Margaret Maynard.Manchaster University Press.2004
Oryantalizm .Edward Said. Metis: İstanbul. 2001
Slow Living .Geoffrey Craig ve Wendy Parkins. Berg pub.2006
The Fashion Reader. Linda Welters ( eds) Berg. 2007
Modada Yavaşlık . Şölen Kipöz ( ed.) Yeni insan yay: İstanbul. 2020
“Slow+ Fashion : An Oxymoron or Promise for the Future “.Hazel Clark .Fashion Theory. Cilt. 12.sayı. 14.2008
Fashion and Sustainability: Design for Change . Kate Fletcher ve Linda Grose.Laurence King pub.2012

Episode Reviews

This episode hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Episode

Share This Episode

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Moderator Stats

ID
84153280
Visibility
visible
Podcast ID
1267408

Episode Details

Length
58m 30s
Explicit
No
Episode Type
Full

Episode Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.