Podchaser Logo
Home

Nhà Thơ Kiếm Chuyện

A monthly Spotify exclusive podcast
Good podcast? Give it some love!
Podcast Nhà Thơ Kiếm Chuyện của POET được tạo ra như một sợi dây tơ hồng nhằm kết nối, cùng bạn tâm sự những câu chuyện về cuộc sống, học tập và làm việc. Sau nhiều ngày chờ “ươm mầm”, đội ngũ POET TEAM đã chính thức mở cổng “khu vườn âm thanh” bằng tập phát sóng đầu tiên trên nền tảng Spotify.

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.