Podchaser Logo

Polscy władcy i królowie

A weekly History podcast
 2 people rated this podcast

Episodes of Polscy władcy i królowie

Chyba żaden z polskich władców nie jest królem tak kontrowersyjnie ocenianym jak Stanisław August Poniatowski.
Chyba żaden z polskich władców nie jest królem tak kontrowersyjnie ocenianym jak Stanisław August Poniatowski.
Chyba żaden z polskich władców nie jest królem tak kontrowersyjnie ocenianym jak Stanisław August Poniatowski.
Chyba żaden z polskich władców nie jest królem tak kontrowersyjnie ocenianym jak Stanisław August Poniatowski.
Narzucony Rzeczpospolitej przez obce mocarstwa August III Sas z dynastii Wettynów był uległy wobec Rosji i nie dbał o interesy państwa.
Narzucony Rzeczpospolitej przez obce mocarstwa August III Sas z dynastii Wettynów był uległy wobec Rosji i nie dbał o interesy państwa.
Narzucony Rzeczpospolitej przez obce mocarstwa August III Sas z dynastii Wettynów był uległy wobec Rosji i nie dbał o interesy państwa.
Narzucony Rzeczpospolitej przez obce mocarstwa August III Sas z dynastii Wettynów był uległy wobec Rosji i nie dbał o interesy państwa.
Leszczyński to najdłużej żyjący polski monarcha - zmarł w wieku 89 lat. Królem był jednak w sumie tylko kilka lat, ale za to… dwukrotnie.
Leszczyński to najdłużej żyjący polski monarcha - zmarł w wieku 89 lat. Królem był jednak w sumie tylko kilka lat, ale za to… dwukrotnie.
Leszczyński to najdłużej żyjący polski monarcha - zmarł w wieku 89 lat. Królem był jednak w sumie tylko kilka lat, ale za to… dwukrotnie.
Leszczyński to najdłużej żyjący polski monarcha - zmarł w wieku 89 lat. Królem był jednak w sumie tylko kilka lat, ale za to… dwukrotnie.
27 czerwca 1697 roku na sejmie elekcyjnym August II Mocny Sas został ogłoszony królem przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara.
27 czerwca 1697 roku na sejmie elekcyjnym August II Mocny Sas został ogłoszony królem przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara.
27 czerwca 1697 roku na sejmie elekcyjnym August II Mocny Sas został ogłoszony królem przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara.
27 czerwca 1697 roku na sejmie elekcyjnym August II Mocny Sas został ogłoszony królem przez mniejszość szlachty, przekupionej przez Rosjan z polecenia cara.
Król Jan III Sobieski – świetnie wykształcony, obyty w świecie poliglota, o zainteresowaniach naukowych i wielkich dowódczych talentach, co udowodnił nie tylko w bitwie pod Wiedniem.
Król Jan III Sobieski – świetnie wykształcony, obyty w świecie poliglota, o zainteresowaniach naukowych i wielkich dowódczych talentach, co udowodnił nie tylko w bitwie pod Wiedniem.
Król Jan III Sobieski – świetnie wykształcony, obyty w świecie poliglota, o zainteresowaniach naukowych i wielkich dowódczych talentach, co udowodnił nie tylko w bitwie pod Wiedniem.
Król Jan III Sobieski – świetnie wykształcony, obyty w świecie poliglota, o zainteresowaniach naukowych i wielkich dowódczych talentach, co udowodnił nie tylko w bitwie pod Wiedniem.
- Michał Korybut Wiśniowiecki odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie i borykający z się z wieloma zagrożeniami zewnętrznymi. Z kolei jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego stworzono zwycięski mit. W konfrontac
- Michał Korybut Wiśniowiecki odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie i borykający z się z wieloma zagrożeniami zewnętrznymi. Z kolei jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego stworzono zwycięski mit. W konfrontac
- Michał Korybut Wiśniowiecki odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie i borykający z się z wieloma zagrożeniami zewnętrznymi. Z kolei jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego stworzono zwycięski mit. W konfrontac
- Michał Korybut Wiśniowiecki odziedziczył po poprzedniku kraj bardzo skonfliktowany wewnętrznie i borykający z się z wieloma zagrożeniami zewnętrznymi. Z kolei jego następcą był Jan Sobieski, wokół którego stworzono zwycięski mit. W konfrontac
- Jan Kazimierz nie musiał zostać królem. W Rzeczypospolitej będącej monarchią elekcyjną, wolna elekcja mogła wykreować każdego dowolnego władcę, który by tylko pozyskał poparcie szlachty - tłumaczył ekspert dr Konrad Bobiatyński.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.