Podchaser Logo

Prawo przy kawie

A weekly Education podcast
Good podcast? Give it some love!

Episodes of Prawo przy kawie

Czy wiesz, że od 1 stycznia zgłoszeniu do ZUS podlegają umowy o dzieło? Zapewne myślisz, że skoro nie prowadzisz działalności gospodarczej  i nie jesteś płatnikiem składek to nie musisz zaprzątać sobie tym głowy.  Posłuchaj mojego wirtualnego k
Jesteś dłużnikiem solidarnym wraz z partnerem biznesowym. Spłaciłeś połowę zadłużenia, ale wierzyciel upomina się o resztę. Dlaczego? Czym jest solidarność dłużników? Czy wierzyciel ma rację? W jakiej kolejności dłużnicy solidarni powinni regul
Co nowego w przepisach? Jakie nowe uprawnienia nabyły osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą? O czym należy  pamiętać jeżeli prowadzimy sklep internetowy?  Osoby, które zapisały się na newsletter Wiedza24.pl otrzymają na maila in
Jesteś jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem? Jak możesz rozliczyć się z drugą stroną? Czym jest potrącenie i kiedy możemy je zrealizować? Osoby, które zapisały się na newsletter Wiedza24.pl otrzymają na maila wzór oświadczenia o potrąceniu wi
Jak rozumieć pojęcie "termin"? Jak obliczamy termin? Ile dni ma termin półmiesięczny?
Czym są nakłady na wynajmowany lokal? Jak się dzielą? Które nakłady obciążają wynajmującego, a które najemcę?
Poznaj Olgę, przewodniczkę miejską. Olga będzie zawierać umowę o świadczenie usług. Co powinno się w niej znaleźć?
"Prawo przy kawie” powraca po krótkiej przerwie 🙋‍♀️ Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, eksperymentujemy, sprawdzamy, uczymy się. Obecna sytuacja zmobilizowała nas do kolejnych zmian 💪 Kontynuujemy serię „Umowy” 📑 ale w zupełnie nowej odsło
Czym jest umowa? O czym pamiętać pisząc umowę? Czy nazwa umowy ma wpływ na to jaką umowę faktycznie zawarliśmy? Czy swoboda w kształtowaniu treści umowy jest czymś ograniczona?
Jakie etapy obejmuje przetarg? W jakiej formie należy ogłosić przetarg, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie  przetargowe? Kiedy następuje zawarcie umowy?
Jakie etapy obejmuje aukcja? W jakiej formie należy ogłosić aukcję, co powinno zawierać ogłoszenie? Jaki charakter ma postępowanie  aukcyjne? Kiedy następuje zawarcie umowy?
Kiedy zawieramy umowę w drodze negocjacji? Jakich zasad należy przestrzegać?
Czym jest oferta? Jakie są skutki prawne złożenia oferty? Jak długo wiążą warunki, które określono w ofercie? Jak długo należy czekać na odpowiedź? Jakie są wyjątkowe sytuacje związane z przyjęciem oferty?
Jakie są tryby zawarcia umowy? Czy może dojść do zmiany sposobu zawarcia umowy?
Czym jest umowa? Jakie są formy jej zawarcia? Kiedy umowa zawierana jest w formie pisemnej? Co jest wymagane do zachowania formy dokumentowej? Co powinniśmy wiedzieć o formie elektronicznej oświadczenia? Jakie są skutki niezachowania wymaganej
Fazy procesu przekształcenia. Co obejmuje faza menadżerską?  Jakie czynności należy podjąć w ramach fazy właścicielskiej?  Jakie obowiązki wiążą się z fazą rejestrową?
Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Jakie możliwości przekształcenia spółek handlowych przewiduje kodeks? Czy przepisy wprowadzają ograniczenia? Ile etapów procesu prze
Wkład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Czy w spółce jawnej może pozostać jeden wspólnik? Czym jest ogół praw i obowiązków wspólnika? Jakie są zasady przeniesienia ogółu praw i obowiązków? Czy każdy może być ich nabywcą?
Czy wiesz, kto może reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak to wygląda w przypadku spółki w organizacji? Jakie są wyjątki w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji? Zapraszam do słuchania.
Na czym polega różnica pomiędzy wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym? Co wiąże się z wynagrodzeniem ryczałtowym? Czy możliwa jest zmiana takiego wynagrodzenia? O czym należy pamiętać w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego?
Czym jest prokura? Czy można ją ograniczyć? Czym różni się prokura samoistna od prokury łącznej?
Jakie znasz rodzaje pełnomocnictw? Do czego upoważnia pełnomocnictwo ogólne? W jakiej formie trzeba je udzielić? Czym jest pełnomocnictwo rodzajowe? W jakich okolicznościach ustaje pełnomocnictwo?
Czym różnią się autorskie prawa osobiste i majątkowe? Czy przenosząc autorskie prawa majątkowe twórca traci prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem? Czy autorskie prawa osobiste są zbywalne?  Zapraszam do słuchania.
Czym jest rękojmia za wady rzeczy? Kiedy rzecz jest niezgodna z umową? Jakie są uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi? O jakich terminach związanych z rękojmią należy pamiętać?
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.