Quán Rượu Huyền Bí - Issue 01

Claimed
An Arts, Books and Entertainment podcast featuring Thiệu Rino
 1 person rated this podcast

Episodes of Quán Rượu Huyền Bí

Một số đoạn bị fail trong quá trình thu âm hồi 02 với khách mời Hà Miên.
Sau cái chết ở hồi 01, Thị Giang lãnh án phạt của Diêm Vương ở sở Diêm La.(Guest starring: Hà Miên)
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của một cô gái 15 tuổi từ trong quá khứ.
Giới thiệu về loạt truyện ngắn "Quán Rượu Huyền Bí" phiên bản serialized audiobook / podcast của tác giả Thiệu Rino.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.