Regelstaten

A News, Politics and Government podcast
 1 person rated this podcast

Episodes of Regelstaten

Coronapandemien er slut i Danmark. Forleden spillede Minds of 99 foran 50.000 mennesker i Parken, og min personlige oplevelse er, at stort set alle giver håndtryk og krammere igen. Enten er man vaccineret eller også har man valgt at blive immun
I denne episode af podcasten Regelstaten diskuterer Jonas Herby klimaforandringer og regulering med Lars Gårn Hansen.
Forleden delte jeg et tweet med et billede af undervisningsministeren. Hun ville indføre loft over antallet af anbragte børn på kostskoler, fordi der havde været nogle historier, som problematiserede det. Jeg lavede et meme-citat, hvor jeg cite
Hvad må du sige, og hvad må du ikke sige? Det er et spørgsmål, der længe har interesseret borgerne i demokratier, og retten til at ytre sig frit er bl.a. beskrevet i den amerikanske forfatning og vores egen grundlovs § 77, hvor der står, at ”En
Jonas Herby taler i dette afsnit af Regelstaten med Michael Farnø, som ejer og driver Corona Camping i Borup.
Forleden tabte Foreningen Imod Ulovlig Logning deres sag mod Justitsministeriet. Men hvad drejer sagen sig egentlig om, og hvorfor tabte de, når både politikere og eksperter ser ud til at være enige i, at foreningen har en god sag? De spørgsmål
Rasmus Jarlov har på twitter og Facebook sat fokus på folketingsmedlemmernes arbejdsvilkår. Hans intention er ikke øget folkelig sympati for politikerne – hvem ville falde for det? – men at værne om kvaliteten af lovgivningsarbejdet. Kort forbe
23. marts i år vedtog Folketinget en ny lov mod vanvidsbilisme, som gør det muligt for politiet at konfiskere bilen, hvis føreren kører vanvidsbilisme. Loven blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, hvor kun Radikale og LA stemte imod.
Hvor godt virker nedlukninger? Jonas Herbys egen litteraturgennemgang fra efteråret viste en relativt beskeden effekt af nedlukninger. I gennemsnit havde vores frivillige adfærdsændringer – vores frivillige sociale distancering – 10 gange størr
I Danmark har vi officielt frit valg i hjemmeplejen. Det betyder, at du frit kan vælge mellem en kommunal og privat leverandør. Og det er godt for kunderne - de plejekrævende - fordi øget konkurrence fører til bedre service. Men konkurrencen fu
Da jeg forleden købte brød hos bageren, foregik betalingen med et enkelt bip fra min mobiltelefon. Det står i skærende kontrast til mine oplevelser som barn, hvor betalingen kunne tage minutter, mens kunden udfyldte en check og fik byttepenge r
Hvad er statens rolle i transportsektoren? Hvordan laver man samfundsøkonomiske analyser? Hvad er kollektiv transports rolle ift. klimakampen? Hvorfor kører vi for stærkt, og hvad gør staten ved det? Det er emnerne - og meget, meget mere – som
Hvad er statens rolle i transportsektoren? Hvordan laver man samfundsøkonomiske analyser? Hvad er kollektiv transports rolle ift. klimakampen? Hvorfor kører vi for stærkt, og hvad gør staten ved det? Det er emnerne - og meget, meget mere – som
Virksomhederne overholder generelt loven. Hvis loven siger, at de skal angive forbruget af grønne kuglepenne i deres årsregnskab, så gør de det. Hvis loven siger, at de også skal angive antallet i Danmarks Statistiks formular, så gør de også de
Pga. corona-nedlukningerne har elever og studerende ifølge elever og politikere fået dårligere undervisning. Derfor stilles de dårligere til eksamenerne, hvis de skal igennem en normal eksamen.  Regeringen og et flertal i Folketinget har derfor
Hvad er en rigsretssag, og hvad skal der til for at den kan blive rejst? Der har kun været én rigsretssag siden 1910, og det er sagen mod Erik Ninn Hansen, der som justitsminister i 1989 overtrådte loven i det, der siden blev kendt som Tamilsag
Forleden skrev Brian Degn Mårtensson "I tidligere tiders pædagogiske filosofi vidste man ikke, hvad opvoksende borgere kunne og skulle foretage sig som frie, selvmyndige mennesker, og derfor måtte man begrænse sig til at undervise dem i kulture
Jeg har talt med Daniel Holm Nielsen (dansker bosat i Sverige) og Cecilia Marie Brobeck (svensker bosat i Danmark) om hvordan corona påvirker svenskerne og det svenske samfund.  Nedenfor er de nævnte facts og kildeangivelsen  Om døde og smitted
I efteråret lukkede regeringen 7 nordjyske kommuner hårdt ned. Men virkede nedlukningen?  Nedlukningen af de nordjyske kommuner giver forskerne et unikt datasæt, som gør det muligt at svare på et af de centrale spørgsmål i COVID-19-debatten: Vi
Torsdag d. 21. januar var CEPOS vært for et webinar om bekæmpelse af smittespredningen af covid-19. Vi stillede spørgsmålene "Hvad fik vi ud af nedlukningerne, og hvilke erfaringer kan vi tage med til de næste måneder og til næste pandemi?" til
Hvis forskerne ser på tværs af lande, er det svært at finde effekter af nedlukninger. Men hvorfor? En mulig forklaring er, at befolkningen og politikerne reagerer på de samme ting – fx stigende smittetal – så restriktioner og individuel påpasse
Samfundstanker kan følges her: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/
Det er nu mere end et år siden, at vi første gang hørte om COVID-19 og siden er der sket rigtig meget.  Professor Kjeld Møller Pedersen fra SDU har skrevet en bog, Smittetryk og Samfundssind, som gennemgår coronaforløbet i foråret. Hvad skete d
Regeringen og særligt et par af dens støttepartier vil have minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der er simpelthen for få pædagoger til børnene, lyder argumentet.  Men samtidig sætter staten en grænse for, hvor høj egenbetalingen til dagin
Juleaftensdag kan være lang. Så derfor får du her en fantastisk historie – på dansk – om blyantens stamtavle.  ”Intet enkelt menneske har viden nok til at kunne fremstille mig” fortæller blyanten. Hør hvorfor, når Jonas Herby læser en dansk ove
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.