SELLpodden

A weekly podcast
Good podcast? Give it some love!

Episodes of SELLpodden

Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge?Denne episoden er en frittstående oppfølging av episode 37 og vi fortsetter praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og B
Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge? I denne episoden har vi tatt praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og Bjørnar Thengs som alle arbeider i fagfornyelse
Hvordan kan barnehagene og universitet og høgskoler jobbe sammen om lokal kompetanseutvikling? Hva innebærer en ny rolle for UH-ansatte (universitet og høgskole) Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp) er en kompetansesats
Høsten er på mange skoler tidspunkt for felles aktivitetsdager. Hvordan kan slike dager bidra til elevers faglige og sosiale læring?I denne epsioden diskuterer vi hvordan skolene best kan legge opp dagene for en mest mulig inkluderende praksis.
Hvordan kan videregående skoler jobbe for å utvikle skolens profesjonsfellesskap i tråd med Overordnet del av læreplanverket? I denne episoden får du høre erfaringer og tanker om veien videre fra Nesbru vgs. Du møter Kjersti Løken Ødegaard fra
Hvordan kan lærere iscenesette undervisning med henblikk på skape gode relasjoner i klassen? I denne samtalen med Kaja Haaland og Alona Krieken Laski deler dramalærer, fagbokforforfatter og forsker Per Arne Øiestad sine tips og erfaringer med d
Hvordan utforske hvilke muligheter vi har i sluttvurdering? I denne episoden møter du en lærer som har våget å utforske handlingsrommet læreplanen og vurderingsforskriften gir og som har eleven i fokus.  Du møter Berit Dahl og Kjell Evensen fra
Hvilke muligheter for tverrfaglig samarbeid finnes i videregående skole? Kan tverrfaglige temaperioder være en måte å organisere opplæringa på for å legge til rette for relevant og dypere læring for elevene? I denne episoden får du høre erfarin
Hvilke forventninger stilles til ledere i skolen og hvordan kan man legge til rette for utvikling av ulike profesjonsfellesskap? I denne episoden møter du Kjell Evensen fra Senter for livslang læring i samtale med Eli Tronsmo. Hun deler sine be
Hva kan et partnerskap mellom UH-sektoren og skoler innebære? Hvordan få til lokal forankring i arbeid med desentralisert kompetanseutvikling?I denne episoden møter du veilederne Kathinka Blichfeldt og Alona Krieken Laski i samtale med Camilla
Hvilken betydning kan elevmedvirkning ha for elevenes læring?Vi har vært på Dovre skole, der 5.klasselærerne Ådne Evjen og Astrid Korban har gjennomført et temaarbeid der elevmedvirkning var i fokus. Ådne og Astrid presenterer sitt tverrfaglige
Hvordan kan elevmedvirkning være en nøkkel for å lykkes med programmering? I denne episoden møter du Berit Dahl og Kjell Evensen som reflekterer sammen med Jakob Sagsletten fra Dovre skole. Jakob forteller om hvordan har gjennomført et temaarbe
Hvordan få til elevstyrte utviklingssamtaler og en praksis med karakterfri underveisvurdering? I denne episoden møter du Kjell Evensen  fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet i samtale med lærerne Cathrine Lagmandokk So
Hvordan kan SØT-modellen være  nyttig i skoleutviklingsarbeid? I denne episoden snakker vi om SØT-modellen (Hartvigsen og Kversøy, 2008), og hvordan den kan være et nyttig verktøy i utviklingsarbeid. Du møter Berit Dahl, Ingrid Jacobsen og Kjel
Hvilke muligheter og utfordringer gir fagfornyelsen, LK20  i matematikkfaget?Alle fag i grunnskolen har nå fått nye læreplaner. I denne episoden har Kjell Evensen ved Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet invitert til diskusjon r
Tverrfaglighet, tverrfaglige temaer, flerfaglig samarbeid: Hvilke muligheter for tverrfaglig samarbeid finnes i videregående skole?  På Roald Amundsen vgs er kanskje fellesfaglig mest dekkende? I denne episoden møter du Ludvig Mortensvik Kristo
Hvilke prinsipper er vesentlige for å skape bærekraftige samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren? Et overordnet prinsipp i desentralisert ordning for kompetanseutvikling, er at kvalitetsutvikling skal foregå i partnerskap mellom skol
Hvordan kan vi arbeide med samfunnsfag på en måte som er i tråd med forventningene i læreplanen? Viktige stikkord er elevmedvirkning, dialog med elevene, tverrfaglighet og handlingskompetanse.I denne episoden møter vi Lars Mikalsen i samtale me
Hva er ferdigheter i kroppsøvingsfaget og hvilke utfordringer kan du som kroppsøvingslærer møte i vurderingsarbeid som er i tråd med fagfornyelsen, LK20? I denne episoden møter du Kjell Evensen ved Senter for livslang læring i samtale med to kr
Hvordan bidro Nora fra Skam-serien til å gjøre matematikk mer relevant? I denne episoden møter du matematikklærerne Eli Rogneby og Marianne Brattrud i samtale med Kjersti Løken Ødegaard fra Senter for livslang læring. Lærerne fra Gjøvik videreg
Hvilke forventninger stiller Fagfornyelsen til spesialundervisning? Hvilke konsekvenser kan LK20 få for sakkyndig vurdering og spesialundervisningspraksis i skolen? LK20 er nettopp rullet ut i 1.-9.-løpet i grunnskolen, og i denne samtalen får
Hvordan kan man jobbe aktivt med et inkluderende miljø på videregående skole? Frogn vgs. har valgt å organisere skolestarten for elever i vg1 på en bestemt måte for å bidra til en bedre overgang til videregående opplæring og et godt skolemiljø.
I denne epsioden møter du Kaja Haaland fra Senter for livslang læring i samtale med kollega Berit Dahl og kroppsøvingslærer Kjell Evensen. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp 30.04.2020, 7.uke i "hjemmeskoleperioden"
I denne episoden snakker Berit Dahl og Kathinka Blichfeldt fra HiNN med rektor på Rælingen skole, Ole Kristian Hauan. Temaet er standpunktvurdering våren 2020. Episoden ble tatt opp i forbindelse med digital lederlunsj 23.04.2020.  
Du møter Kaja Haaland og Kathinka Blichfeldt fra HiNN i samtale med rektor på Asker International School, Robert Browne. Episoden er spilt inn 22.04.2020 under "korona-lock-down" uken før gradvis åpning av barneskolene.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.