Podchaser Logo
Home

Chăn Chuối Show - Giáo Dục Giới Tính

SexEdu By Trang - SEBT

A daily Education podcast
Good podcast? Give it some love!

SexEdu By Trang - SEBT

About

SexEdu By Trang - SEBT

A daily Education podcast
Good podcast? Give it some love!
Chuyện Giới Tính - Tình Dục

SexEdu by Trang (tên cũ là Chăn Chuối Show) với lượng người xem không ngừng tăng lên và các chủ đề chân thật, khách mời đa dạng. Những vấn đề tưởng chừng cơ bản nhất: các biện pháp tránh thai an toàn, các thực phẩm tốt cho sức khỏe phụ nữ, … đến các vấn đề “ngõ ngách” đang diễn ra trong đời sống: ngoại tình, các “cô gái ngành”, BDSM, …. Trang và các cộng sự đã giúp các bạn trẻ nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn hơn với chính mình.

Youtube: http://metub.net/sexedubytrang
Facebook: https://www.facebook.com/sebt.ccs
Instagram: https://www.instagram.com/sexedubytrang

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Created by
Chăn Chuối Show - Giáo Dục Giới Tính
Podcast Status
Active
Started
Nov 22nd, 2019
Latest Episode
Mar 18th, 2023
Release Period
Daily
Episodes
407
Avg. Episode Length
21 minutes
Explicit
No
Order
Episodic
Language
Vietnamese

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.

Unlock more with Podchaser Pro

  • Audience Insights
  • Contact Information
  • Demographics
  • Charts
  • Sponsor History
  • and More!