Podchaser Logo

Siarad Secs

A weekly Society, Culture and Personal Journals podcast featuring Lisa Angharad
 2 people rated this podcast

Episodes of Siarad Secs

Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Meilir Rhys am ei rywedd ('gender') a'i rywioldeb ('sexuality'), pam ei fod yn gwrthod y labeli taclus a pham ei fod yn hoffi eu trafod yn y dafarn yn Llanuwchllyn. Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored. Cyn
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Jess Davies am ei phrofiad o fodelu 'glamour', pam bod hi'n bwysig bod merched yn mwynhau rhyw a sut i deimlo'n dda am ein cyrff ('body positivity'). Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda Kris Hughes am baganiaeth, y profiad o ddod allan yng ngogledd Cymru yn yr 80au a pham bod gymaint o ddynion syth/heterorywiol eisiau rhyw gyda brenhines drag enwocaf Cymru, Maggi Noggi. Mae'r podlediad yma'n traf
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r actor a cherddor Emmy Stonelake am ryw lesbiaidd cariadus (sy'n wahanol iawn i'r hyn sydd mewn pornos), a'r profiad o fod yn panrywiol ('pansexual'). Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iai
Lisa Angharad yn holi Nia Parry am ei phrofiad personol o drio am blant, cael problemau wrth feichiogi, cael plant a pha effaith gafodd y cyfan ar ei pherthynas â rhyw. Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref iawn.
Lisa Angharad yn cael sgwrs arbennig gyda gweithiwr rhyw sydd yn egluro sut ddechreuodd yn y swydd a pham ei fod yn dewis gwneud hynny. Mae'r podlediad yma'n trafod rhyw yn agored ac yn cynnwys iaith gref.
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r cartwnydd a chyflwynydd Siôn Tomos Owen a'r ffeminydd ac arbenigwraig hanes Sara Huws. Maen nhw'n trafod ein 'cywilydd' am ryw - eu profiadau personol, ei effaith ar unigolion, a sut allwn ni ddod drosto. Mae'
Mae Rhi Kemp-Davies yn hyfforddi ac addysgu pobl am ryw, ac yn y podlediad yma mae Rhi yn rhannu ei stori bersonol am fyw fel person aneuaidd (non-binary) yng Nghymru heddiw. Maen nhw hefyd yn trafod y profiad o gynghori pobl traws (trans) ar
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r sgwennwr ac actor Alun Saunders a'r fyfyrwraig feddygaeth Ffraid Gwenllian. Maen nhw'n rhannu eu profiadau o drafod rhyw wrth dyfu fyny, addysg rhyw mewn ysgolion, ac yn trafod sut i siarad am ryw gyda'ch plant
Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r actores a sgwennwr Hanna Jarman a'r cyfarwyddwr artistig Elgan Rhys. Maen nhw'n trafod pornograffi, eu profiadau o ysgrifennu ac actio mewn dramâu sy'n cynnwys golygfeydd rhyw, a'r defnydd o iaith wrth gael rhy
Strêt, hoyw, lesbian, deurywiol - oes angen label? Lisa Angharad yn sgwrsio gyda'r artist Elin Meredydd a'r comedïwr Steffan Alun am eu rhywioldeb, yr orgasm benywaidd, a pha mor agored ydyn nhw am ryw. Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o
Pam bod hi mor anodd i drafod dy libido? Yr actores Carys Eleri a'r myfyriwr nyrsio John Vale sy'n ymuno â Lisa Angharad i drafod libidos a'u profiadau, da a drwg, o ddefnyddio dating apps. Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol
Croeso i bodlediad Siarad Secs gyda Lisa Angharad a'i gwesteion yn siarad am ryw a rhywioldeb mewn ffordd agored a gonest.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.