Podchaser Logo
Episode from the podcastUKRYTY FRONT

Angielska misja zdrady

Released Sunday, 27th December 2020
Good episode? Give it some love!
7 października 1944 r. dowództwo krakowskiego i kieleckiego okręgu AK zostało powiadomione, że na teren jednego z nich przybędzie brytyjska misja wojskowa. Brytyjczycy mają pozostać przy AK, nawet w razie zajęcia terenów przez Sowietów. Tak rozpoczyna się kolejna odsłona przylotu do okupowanej Polski misji wojskowej o kryptonimie „Freston”