Podchaser Logo
Episode from the podcastUKRYTY FRONT

Dwulicowość ludowców

Released Sunday, 13th December 2020
Good episode? Give it some love!
30 marca 1943 r. podpisana została przez przedstawicieli Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego i Komendy Głównej AK umowa scaleniowa. Dlaczego do tego doszło i na czym polegała dwulicowość ludowców?
Problem nie dotyczył wszystkich działaczy Stronnictwa Ludowego, ale niewątpliwie istniał.