Podchaser Logo
Episode from the podcastUKRYTY FRONT

Komunistyczne bojówki czyli bandy

Released Sunday, 18th October 2020
Good episode? Give it some love!
W czasie okupacji pod działania struktur Armii Krajowej często podszywały się zwykłe bandy rabunkowe. Szczególnie niebezpieczne były jednak inne. Ich członkowie twierdzili, że należą do komunistycznych oddziałów partyzanckich, ale naprawdę zachowywali się znacznie gorzej niż bandyci.