Podchaser Logo
Episode from the podcastUWTSD | YDDS

Croesffordd Covid-19 - Mererid Hopwood Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Released Tuesday, 30th June 2020
Good episode? Give it some love!
A ninnau’n sefyll ar groesffordd wedi cyfnod hir o ymynysu, mae Mererid Hopwood, Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn ystyried yr her o ddewis y llwybr sy’n arwain at roi seiliau i gymdeithas decach. Y man lle’r ry’n ni’n rhannu dŵr a ffrwythau’r ddaear rhyngom: cydrannu a chyfrannu; y man lle mae dealltwriaeth rhyngom: cyd-ddealltwriaeth; y man lle mae tangnefedd rhyngom: y cyd-fyd - y byd i bawb.
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.