Podchaser Logo
Episode from the podcastXamk Podcast

Asuinalueiden yhteisöllisyyttä rakentamassa - yhteisömanagerin opas

Released Monday, 1st November 2021
Good episode? Give it some love!
Yhteisömanageri on yhteisön kehittäjä. Hän voi työskennellä esimerkiksi asuinalueilla, taloyhtiöissä, kyläyhteisöissä, naapurustossa tai erilaisissa pienryhmissä.

Asuinalueiden yhteisöllisyyttä rakentamassa - yhteisömanagerin opas painottuu asuinalueilla tehtävään yhteisömanagerointiin, joka on käytännönläheistä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää työtä. Yhteisömanageri innostaa kaupunginosien asukkaita osallistumaan oman lähiyhteisönsä kehittämiseen, tukee aktiivista kansalaisuutta ja edistää kaupunkiaktivismia.

Opas on tuotettu Hyvinvoiva asukas -hankkeessa tehtyjen havaintojen sekä asukkaiden ja osallisuustyön ammattilaisten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Julkaisu on suunnattu inspiraatioksi nuorisoalan, sosiaalityön sekä osallisuushankkeiden ammattilaisille.

Opas koostuu neljästä luvusta. Ensimmäinen luku määrittelee yhteisömanagerin työn. Toinen luku käsittelee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kolmas luku paneutuu yhteisömanagerin työn aloittamiseen asuinalueella. Neljäs luku esittelee hankkeessa kehitettyä asukasaktiivivalmennuksen menetelmää.

Kirjoittajat: Aki Lintumäki, Annastiina Vesterinen, Emmi Nykänen
Lukija: Julius Piironen

Oppaasta julkaistu kuvitettu verkkoversio löytyy osoitteesta : https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-388-4