Podchaser Logo
Episode from the podcastXamk Podcast

Geropodi - Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien tukena

Released Friday, 3rd December 2021
Good episode? Give it some love!
Geronomiopiskelijoiden podcast-sarjan 2. tuotantokausi. Tällä tuotantokaudella perehdytään ikääntyneisiin ja heidän elämäänsä liittyviin asioihin.

Annika ja Leena käsittelevät ikääntyneiden parissa tehtävän vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyttä.

Jaksossa haastattelut Lappeenrannan Punaisen Ristin piristäjiltä ja Etelä-Karjalan Muistiluotsilta. Haastateltavina Piristäjiltä yhteyshenkilö Inkeri Järvisalo sekä vapaaehtoiset Harry Granö ja Arto Tulkki, Muistiluotsilta muistiluotsityöntekijä Maarit Olkkonen ja vapaaehtoinen Pekka Rossi.