Podchaser Logo

Żyj świadomie!

A weekly Society and Culture podcast
Good podcast? Give it some love!

Episodes of Żyj świadomie!

Tematyka pierwszego spotkania powinna poruszać główne wątki związane z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, z jakimi musi mierzyć się dzisiejsze społeczeństwo. Warto pokazać perspektywę biznesu, jako sektora, który z jednej strony odpowiada
Tematyka pierwszego spotkania powinna poruszać główne wątki związane z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, z jakimi musi mierzyć się dzisiejsze społeczeństwo. Warto pokazać perspektywę biznesu, jako sektora, który z jednej strony odpowiada
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.