Ks. Aleksander Woźny urodził się w roku 1910 w Uzarzewie pod Poznaniem. Obok starannego wychowania rodzice i rodzeństwo przekazali mu żywą wiarę. Po ukończeniu renomowanego poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 roku z rąk Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda. Jako wikariusz pracował kolejno w poznańskiej parafii św. Stanisława Kostki, przy Katedrze Poznańskiej św. Piotra i Pawła oraz w Borku Wielkopolskim w parafii Nawiedzenia N. M. Panny. W 1940 roku – aresztowany przez Gestapo – do końca wojny był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Po powrocie do Poznania, w lipcu 1945 roku, otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. W 1950 roku przez dziesięć miesięcy przebywał w więzieniu komunistycznym. Powodem obu aresztowań była wierność ks. Woźnego Chrystusowi i Kościołowi. Jako kapłan już w czasach wikariuszowskich, w czasie pobytu w obozach, a najbardziej w trzydziestu ośmiu latach służby proboszczowskiej odznaczał się pokorą i żarliwą miłością Boga i bliźniego. Był duszpasterzem otwartym na wszelkie dobro, które mogło by służyć Jego parafianom, cenionym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Zwłaszcza tej ostatniej posłudze oddawał się ze szczególnym poświęceniem. Zmarł wyniszczony ofiarną służbą 21 sierpnia 1983 roku, we wspomnienie liturgiczne swojego ukochanego świętego – Piusa X. Wielu, którzy poznali ks. proboszcza Aleksandra Woźnego, było przekonanych o Jego osobistej świętości. 26 stycznia 2014 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął proces beatyfikacyjno-kanonizacyjny, który został pomyślnie ukończony na szczeblu diecezjalnym 23 maja 2015 roku. Akta procesowe zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.
Trzeba to nowe pokolenie bardzo prawdziwie kochać, to znaczy życzyć mu dobrze, bo to jest prawdziwa miłość. Życzyć prawdziwego dobra. I po drugie trzeba próbować naprawić to co się złego zrobiło, albo dobra które się zaniedbało. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-osoby-starsze/
Czy można pracę połączyć z modlitwą, tak żeby praca stała się modlitwą. Czasem praca jest tak mechaniczna, że nie jest prawie żadną przeszkodą do bezpośredniego odniesienia się do Boga. I każdy może i powinien taką pracę wykorzystać i modlić się. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-praca-a-modlitwa/
Każdy kto wierzy w Chrystusa w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. To znaczy że nikt nie może powiedzieć że nie możesz powstać ze swoich grzechów. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/k-aleksander-wozny-rekolekcje-kto-miluje-zycie-swoje/
Sumienie to jest działanie rozumem z wiarą. Na czym może polegać sumienność wobec Boga? Że Pan Bóg stawia mi jakieś zadanie i mam je spełniać każdego dnia. Sumienność nie jest jakąś głupotą, nie jest naiwnością życiową, bo dla wierzących sumienność jest prawdziwą mądrością. Rekolekcje Ojca Aleksandra Woźnego. https://woznyaleksander.pl/ks-aleksander-wozny-rekolekcje-sumiennosc/
View 32 more appearances
Share Profile
Are you Ks. Aleksander Woźny? Verify and edit this page to your liking.

Followers

Share This Creator

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Creator Details

Location
Poznań, województwo wielkopolskie, Poland
Episode Count
36
Podcast Count
1
Total Airtime
14 hours, 14 minutes
PCID
Podchaser Creator ID logo 935094