Podchaser Logo

Ks. Aleksander Woźny

1
Followers
53
Credits
Ks. Aleksander Woźny urodził się w roku 1910 w Uzarzewie pod Poznaniem. Obok starannego wychowania rodzice i rodzeństwo przekazali mu żywą wiarę. Po ukończeniu renomowanego poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 roku z rąk Sługi Bożego Prymasa Augusta Hlonda. Jako wikariusz pracował kolejno w poznańskiej parafii św. Stanisława Kostki, przy Katedrze Poznańskiej św. Piotra i Pawła oraz w Borku Wielkopolskim w parafii Nawiedzenia N. M. Panny. W 1940 roku – aresztowany przez Gestapo – do końca wojny był więziony w niemieckich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Po powrocie do Poznania, w lipcu 1945 roku, otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. W 1950 roku przez dziesięć miesięcy przebywał w więzieniu komunistycznym. Powodem obu aresztowań była wierność ks. Woźnego Chrystusowi i Kościołowi. Jako kapłan już w czasach wikariuszowskich, w czasie pobytu w obozach, a najbardziej w trzydziestu ośmiu latach służby proboszczowskiej odznaczał się pokorą i żarliwą miłością Boga i bliźniego. Był duszpasterzem otwartym na wszelkie dobro, które mogło by służyć Jego parafianom, cenionym rekolekcjonistą i spowiednikiem. Zwłaszcza tej ostatniej posłudze oddawał się ze szczególnym poświęceniem. Zmarł wyniszczony ofiarną służbą 21 sierpnia 1983 roku, we wspomnienie liturgiczne swojego ukochanego świętego – Piusa X. Wielu, którzy poznali ks. proboszcza Aleksandra Woźnego, było przekonanych o Jego osobistej świętości. 26 stycznia 2014 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, za zgodą Stolicy Apostolskiej rozpoczął proces beatyfikacyjno-kanonizacyjny, który został pomyślnie ukończony na szczeblu diecezjalnym 23 maja 2015 roku. Akta procesowe zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych.

Followers

Manage This Profile

Are you Ks. Aleksander Woźny? Verify and edit this page to your liking.

Ks. Aleksander Woźny's Creator Profile

This is a podcast creator profile for Ks. Aleksander Woźny. This page showcases all of Ks. Aleksander Woźny's podcast credits and appearances such as hosted episodes, guest interviews, and behind-the-scenes work. You can follow this profile to get notifications of Ks. Aleksander Woźny's new podcast credits.