Podchaser Logo

Tani eleyi mp3

A curated podcast list by
Brainsing

Creation Date February 17th, 2021
Updated Date Updated November 15th, 2021
 Be the first to like this!
Have something to share?Create your own list of podcasts or episodes!

About This List

Brainsing Motivation fun awon toun hustle Sho ti yee E OLORUN SE CHROUS: To hustle o bo wo To ba broke ko lo hustle VERSE Mo ti di big baller Omo Kekere to da owo mo Bi mo se Hun fuck Pele sugar mommy Ole se shi ko ma logo mi Everything ti mo ba se Ki oluwa sha ti Maa Dari ni mi Ebami WA olosho Toni foro to tun mokodo EMI ni oganla Toni lamba totun loko nla SUB CHORUS Tani eleyi nwa ninu zanga mi Tani eleyi naa ofe ji lamba mi VERSE 2 Ma wo mi ro ro Se mo joor omo aji gold Maa wo mi ro ro Se mo joor omo aji su loja Fisrt to do no they pain Hustling with the pain Akoda oro kin Dunn Yan Ada gbeyen ni Baba oro CHORUS To hustle o bo wo To ba broke ko lo hustle OUTRO Brainsing Motivation fun awon ti oun hustle .

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more