لیتیوم یک: داستان پاشا

Released Saturday, 30th March 2019
Good episode? Give it some love!
Reviews
Lists
تو قسمت اول پادکست لیتیوم داستان غم‌ها و ترس‌های پاشا رو می‌شنویم. اینکه بزرگترین و کوچکترین ترسش چی هست و برای مقابل باهاشون چیکار میکنه. از بزرگترین غم زندگیش میپرسم و در مورد راه‌هایی که برای فراموش کردن اونها تلاش میکنه صحبت میکنیم. «داستان پاشا» شاید قصه خیلی از ما هم باشه. تجربه ما از اتفاق‌ها، مشابه نیست ولی شنیدن حرف‌های هم کمکمون میکنه همدیگه رو بیشتر بفهمیم

Telegram | Instagram

Creators & Guests

View All
Add Creators
What People Are Saying

This episode hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Rate Episode
Recommend This Episode
Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more
Episode Details
Length
45m 18s
Explicit
No

Episode Tags