Podchaser Logo

Xamk Podcast

A weekly Education podcast
Good podcast? Give it some love!

Best Episodes of Xamk Podcast

Tässä jaksossa keskustelemme sekä työnantajan että opiskelijan näkökulmasta siitä, millainen jalkaterapeuttien työharjoittelu-prosessi voi olla. Miten työharjoitteluun valmistaudutaan, kuinka ohjausprosessi etenee ja kuinka prosessi lopetetaan.
Xamkin yhteisöpedagogikoulutuksen lehtorit Sari Miettinen ja Lassi Pöyry kertovat kokeilusta, jossa työkokemusta omaavat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat toimivat mentoreina saman alan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille.
Xamk Sports puhutaan puuskuttamatta -podcastsarja nostaa esille eri näkökulmia liikunnasta ja liikkumisesta ilman turhia puuskutuksia. Äänessä Xamkin liikuntapalveluista Essi ja Paula. Sarjan toisessa jaksossa puhutaan työmatkaliikunnasta. M
Geronomiopiskelijoiden podcast-sarjan 2. tuotantokausi. Tällä tuotantokaudella perehdytään ikääntyneisiin ja heidän elämäänsä liittyviin asioihin. Annika ja Leena käsittelevät ikääntyneiden parissa tehtävän vapaaehtoistoiminnan merkityksellisy
Kehittyvä logistiikka -podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan siitä, miten tieliikennettä tänä päivänä ohjataan ja mitä tekniikkaa siihen tarvitaan. Lisäksi keskustellaan myös siitä, mikä on tieliikenteenohjauksen tulevaisuus ja millain
Tällä kertaa käsittelemme Xamkin toiminnan yhtä kulmakiveä, kun keskustelemme, kuinka Savonlinnan kampus tekee erittäin monipuolista työelämäyhteistyötä palveluasumis- ja kuntoutumispalveluita mielenterveyskuntoutujille tarjoavan Kotilo ry:n ka
Korona aika oli erittäin haastava jakso opiskelijoille ja tänään keskustelemmekin HYVE-hankkeen projektipäälikö Elina Ylösen kanssa, miten HYVE-hankkeen kautta lähdettiin auttamaan ja tukemaan opiskelijoita sekä miten se toimii toivottavasti po
Tässä jaksossa keskustelemme Savonlinnan kaupungin sivistystoimenjohtajan Mikko Ripatin kanssa Savonlinnasta AMK-opiskelukaupunkina. Käymme läpi, millainen on Savonlinnan korkeakouluhistoria, mitä muutoksia täällä on tapahtunut ja mitä toimia k
Tässä jaksossa käymme läpi Xamkin kampuksille tapahtuvaa tärkeää toimintaa eli opiskelija-tutor toimintaa. Puhumme siitä, ketä tutoreiksi pääsee, mitä he käytännössä kampuksilla tekevät ja millainen merkitys toiminnalla on opiskelijoille kuin m
Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt”.
Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt”.
Jaksossa päästään tutustumaan 50–70-luvun musiikkiin, sen alakulttuureihin sekä sen vaikutuksiin nuorissa ja nuorisokulttuurissa. Puhujina Mikko, Tiitus ja Tanja. Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit j
Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt”.
Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt”.
Podcast tuotettu 3. vuoden yhteisöpedagogien opintojaksolla ”Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt”.
Ikääntyneet ja liikunta osa 2. Geronomiopiskelijoiden podcast-sarjan 2. tuotantokausi. Tällä tuotantokaudella perehdytään ikääntyneisiin ja heidän elämäänsä liittyviin asioihin. Annika ja Leena jatkavat ikääntyneiden liikunnan parissa. Jaksos
Geronomiopiskelijoiden podcastin toinen tuotantokausi starttaa! Tällä tuotantokaudella perehdytään ikääntyneisiin ja heidän elämäänsä liittyviin asioihin. Tässä jaksossa Annikan ja Leenan aiheena ikääntyneiden liikunta. Jaksossa haastateltava
Tässä JohtoPäätös -podcastin jaksossa me keskustelemme työ- ja kouluelämästä sekä hyvinvoinnin- ja työhyvinvoinnin merkityksestä. Puhumme myös yhteisöllisyydestä sekä otimme selvää, mitä on vertaistutorointi. Jaksossa vieraana projektipäällikk
Yhteisömanageri on yhteisön kehittäjä. Hän voi työskennellä esimerkiksi asuinalueilla, taloyhtiöissä, kyläyhteisöissä, naapurustossa tai erilaisissa pienryhmissä. Asuinalueiden yhteisöllisyyttä rakentamassa - yhteisömanagerin opas painottuu as
Xamk Sports puhutaan puuskuttamatta -podcastsarja nostaa esille eri näkökulmia liikunnasta ja liikkumisesta ilman turhia puuskutuksia. Äänessä Xamkin liikuntapalveluista Essi ja Paula. Tässä jaksossa keskustellaan Xamkin liikuntapalveluista. M
Tässä JohtoPäätös -podcastin jaksossa me keskustelemme seksuaalisen väkivallan erilaisista muodoista ja keskustelemme alan ilmiöistä. Otimme myös selvää esiintyykö matkailu- ja ravitsemisalalla seksuaalista häirintää ja miten toimia, jos koht
Tässä jaksossa keskustelemme Marjo Heikkilän ja Sami Piisilän kanssa Terveenä eläkkeellä-hankkeesta, jossa hyödynnetään yhteiskunnallista markkinointia eläkkeelle siirtyvien henkilöiden terveyden edistämiseksi. Hankkeen kohdealueena toimi Etelä
Jaksossa heittäydytään seksin ikiaikaiseen ajankohtaisuuteen osana nuoruuden maailmankuvaa ja sukelletaan erityisesti kahteen normeja rikkovaan teemaan: kinky-kulttuuriin sekä sexting-ilmiöön. Studiossa mukana yhteisöpedagogilehtorit Laura Hokk
Jakson teemana on vaikeassa elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaaminen. Miten kohdata nuori, jota leimaavat ongelmat ja väärät valinnat? Studiossa keskustelemassa yhteisöpedagogilehtorit Laura Hokkanen ja Helena Timonen, joka on tehnyt pitkään
Tässä podcastissa ’Pois paitsiosta’ -hankkeen tutkijat Marko Kananen, Kari Saari ja Veronica Hellström keskustelevat jalkapallosta ja maahanmuuttajuudesta. Kuinka nuorien futareiden erilaiset taustat näkyvät ja kuuluvat pelikentillä? Entä kuink
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.