Tot zover de Algemene Politieke Beschouwingen 2019. En ze waren anders dan voorgaande jaren. Geen ruzies. Geen vliegen afvangen. Wel inhoudelijke gedachtewisselingen. En over het algemeen zelfs constructieve vriendelijkheid. De APB zijn ook het moment voor politieke debutanten, ambitieuze partijleiders (in spe) en fractievoorzitters om hun verhaal te delen. Een goed moment voor ons om eens te bekijken: waar staan politieke partijen, hoe gaat het met het vinden van hernieuwde verhalen van (coalitie)partijen en hoe liggen de onderlinge verhoudingen? In Haagse Zaken lopen we alle veertien fracties langs. Met Pim van den Dool, Guus Valk, Mark Lievisse Adriaanse, Barbara Rijlaarsdam, Petra de Koning en Jos Verlaan.@pimvandendool // @apjvalk // @B_Rijlaarsdam // @Markla94 // @JosVerlaan // @pdekoning
Share Profile
Get appearance alerts
Subscribe to receive notifications by email whenever this creator appears as a guest on an episode.

Subscribe to receive notifications by email whenever this creator appears as a guest on an episode.

Are you Barbara? Verify and edit this page to your liking.

Recommend This Creator

Recommendation sent

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Creator Details

Episode Count
1
Podcast Count
1
Total Airtime
1 hour, 6 minutes