From These Shores Bible Teaching

A curated podcast list by
Owen Walton

Creation Date February 18th, 2020
Updated Date Updated November 27th, 2020
 Be the first to like this!
Have something to share?Create your own list of podcasts or episodes!

About This List

Bible Teaching in multiple languages to help you understand the Bible.
  1. Clear Bible teaching to help you understand the Word of God. From these Shores was birthed from a desire to spread the Word of God, stir hunger for understanding and stir a spirit of revival. I have been a Bible teacher and full time minist
  2. klarowne nauczanie biblijne, które pomoże ci zrozumieć Słowo Boże . „Z Tych Wybrzeży „ narodziło się z pragnienia głoszenia Słowa Bożego, rozbudzić pragnienie zrozumienia i rozbudzić ducha przebudzenia. Od ponad 24 lat jestem nauczycielem B
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤ. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ. From these shores. Bible teaching in Punjabi. English with Punjabi translation. Clear Bible teaching to help you understand the Word of God. ‘From these Shores’

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more