חותרים למגע עם שרון טייכר וערן זרחוביץ'

A podcast
 1 person rated this podcast

No longer releasing episodes

תוכניתם של שרון טייכר וערן זרחוביץ' כל חמישי 14:00-16:00 בגלי צה''ל
http://he-il.facebook.com/pages/hwtrym-lmg-m-srwn-…

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can add them yourself so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Mentioned In These Lists

There are no lists that include "חותרים למגע עם שרון טייכר וערן זרחוביץ'". You can add this podcast to a new or existing list.

Similar Podcasts

This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast

Share This Podcast

Recommendation sent

Followers

1

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Podcast Details

Podcast Status
Finished
Started
Sep 18th, 2009
Latest Episode
Nov 23rd, 2014
Release Period
Daily
Episodes
763
Avg. Episode Length
32 minutes

Podcast Tags

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.