Podchaser Logo
Episode from the podcastAkademiska Smådåd

Generaliserbarhetskrisen i forskning: är psykologisk vetenskap på djupt vatten?

Released Wednesday, 12th May 2021
Good episode? Give it some love!
Något sent på bollen så diskuterar vi innehållet i en uppmärksammad skrift av Tal Yarkoni som postulerar att det finns en generaliserbarhetskris inom psykologisk forskning: når experimenten och statistiken hela vägen fram för att vi ska kunna säga något om de övergripande teorierna vi ställer upp för att förklara mänskligt beteende? Eller är det så att psykologin och andra forskarfält lider av ett olösligt induktionsproblem som gör att stora delar av vår moderna vetenskap faller samman? Vi biter i dessa svåra frågor och försöker också komma fram till möjliga lösningar och förhoppningsvis en del nyanser. Vita svanar kommer förstås upp på tapen igen och Pontus får tillfälle att använda sina nya favoritord “abduktion” och “flerstegsraket”.
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.