Podchaser Logo
Home

Bước tới tương lai

A daily Society and Culture podcast
Good podcast? Give it some love!
Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Vòng tay Thái Bình và Ga 021 hân hạnh giới thiệu Bước tới tương lai – một chương trình Podcast mới dành cho các bạn thanh niên Viêt Nam. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng chống nạn mua bán người tại Việt Nam. Qua cách thể hiện trẻ trung, chương trình sẽ cung cấp thông tin thực sự hữu ích cho các bạn thanh niên có nhu cầu di cư cho các mục đích khác nhau như học tập, làm việc, thăm thân vv.. tìm được câu trả lời phù hợp cho những thắc mắc của mình.

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.