Podchaser Logo
Home
Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

Thu

Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

A daily Society and Culture podcast
 1 person rated this podcast
Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

Thu

Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

About
Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

Thu

Chuyện Xưa KHÔNG CŨ

A daily Society and Culture podcast
 1 person rated this podcast
Rate Podcast

Chuyện đã diễn ra chỉ diễn ra 1 lần, nhưng nhận thức về nó và giá trị nó mang lại là mãi mãi. Chuyện Xưa KHÔNG CŨ sẽ tổng hợp và chia sẻ với quý vị và các bạn những câu chuyện về: + Những nhân vật huyền thoại có ảnh hưởng to lớn+ Những danh nhân nổi tiếng cùng những bài học bất hủ+ Những bí ẩn thú vị khiến hậu thế tò mò+ Những dấu ấn không thể quên......Hãy đồng hành cùng chúng tôi để nhìn lại quá khứ và khám phá kho KIẾN THỨC ĐỒ SỘ mà có thể bạn chưa biết

Show More

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can to show others what you thought.

Host or manage this podcast?

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.

Podcast Details

Created by
Thu
Podcast Status
Idle
Started
Feb 23rd, 2021
Latest Episode
Jan 6th, 2024
Release Period
Daily
Episodes
513
Avg. Episode Length
11 minutes
Explicit
No
Language
Vietnamese

Podcast Tags

This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate

Followers

1

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Unlock more with Podchaser Pro

  • Audience Insights
  • Contact Information
  • Demographics
  • Charts
  • Sponsor History
  • and More!
Pro Features