Podchaser Logo
Episode from the podcastFilosofikum

#12: Arven fra oplysningen (2:3) Hvem kan være en bror?

Released Tuesday, 31st October 2017
Good episode? Give it some love!
I 1791 spredte Olympe de Gouges pamfletten ”Erklæring om kvindens og medborgerindens rettigheder”, hvori hun undrede sig over de revolutionæres patriarkalske syn på politik, regering og borgerskab. Med begrebet broderskab prædikede oplysningsmændene solidaritet, lighed og medborgerskab. Men for hvem? Hvilken form for fællesskab ligger der egentlig i broderskab? Og hvorfor blev det lige det begreb, der fik lov at fuldende den franske treklang?

Vi springer for en stund lighed over, og undersøger i selskab med lektor Sabrina Ebbersmeyer, hvordan vi kan forstå broderskabet dels som et nødvendigt solidaritetsprincip, dels som symbol på udelukkelsen af kvinder fra den politiske sfære.
Rate Episode
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.