Podchaser Logo

HRC Podcast

A podcast
Good podcast? Give it some love!
Trong bối cảnh thị trường đang thay đổi hằng ngày, hàng ngàn sinh viên đang gặp khó khăn với nhu cầu định hướng nghề nghiệp. Thấu hiểu điều đó, HRC - với sứ mệnh là cầu nối, người bạn của sinh viên trên chặng đường tìm kiếm công việc phù hợp - đã chính thức đem tới chuỗi Podcast giúp sinh viên Kinh tế định hướng và chuẩn bị bước ra thị trường tuyển dụng, thông qua việc cung cấp thông tin tổng hợp, cập nhật và những chia sẻ, cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp hàng đâu.

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.