Podchaser Logo
Home

IFO NEWS PODCAST

A weekly Education podcast
Good podcast? Give it some love!
Là một bản tin hàng tuần để cập nhật những tin tức và các bình luận sâu về tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bản tin được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh do IFO Team thực hiện để đem đến các bạn một cách vừa học tiếng Anh hiệu quả vừa nắm bắt được tin tức xung quanh mình. IFO News không chỉ cùng bạn học tiếng Anh mà còn giúp bạn trang bị những kỹ năng về việc đọc tin tức, lọc tin tức và tìm hiểu sâu về thông tin cũng như cách xâu chuỗi những thông tin và sự kiện một cách hiệu quả nhất. Hãy đừng bỏ qua những chuyên mục hấp dẫn và thú vị của IFO trên tất cả các hạ tầng.
Fanpage: https://www.facebook.com/ieltsfaceoffvtv7/
Youtube: https://www.youtube.com/c/8IELTS
Instagram: @ieltsfaceoff
Tiktok: ieltsfaceoffvtv7
Kênh Podcast của IFO News được mang tới bạn bởi Waves.
Waves nền tảng nghe podcast và audio trực tuyến số #1 Việt Nam với hàng triệu chương trình và nội dung âm thanh đa dạng dành riêng cho người Việt.
Email ► [email protected]
Website ► https://waves8.com
iOS ► https://apps.apple.com/vn/app/waves-podcast-and-mu…
Android ► https://play.google.com/store/apps/details?id=com.…
FB Cộng đồng Podcaster Vietnam ► www.facebook.com/groups/2418313261793050

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Mentioned In These Lists

There are no lists that include "IFO NEWS PODCAST". You can add this podcast to a new or existing list.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.