Podchaser Logo
Home
Mắc Nói & Dung Dị

MDDD

Mắc Nói & Dung Dị

Good podcast? Give it some love!
Mắc Nói & Dung Dị

MDDD

Mắc Nói & Dung Dị

About
Mắc Nói & Dung Dị

MDDD

Mắc Nói & Dung Dị

Good podcast? Give it some love!
Rate Podcast

Mắc Nói & Dung Dị sẽ là nơi bạn tìm thấy những câu chuyện, những chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà chúng ta có thể lãng quên đến những sự thay đổi trong đời sống xã hội tạo ra những tác động trực tiếp đến phong cách sống và quan điểm sống của chúng ta, từ các chủ đề về văn hoá nghệ thuật đến hành trình phát triển bản thân. Tất cả những nội dung trên đều hướng đến việc khuyến khích bạn nhìn nhận và cảm nhận cuộc sống với những góc nhìn khác, tôn vinh sụ tử tế trong bản thân mỗi người, trong cuộc sống, tiếp thêm năng lượng cho quá trình tìm kiếm và phát triển bản thân dựa vào những giá trị nền tảng. Chỉ cần vậy thôi, một cách tự nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên "dễ thở" hơn.

Show More

Creators & Guests

We don't know anything about the creators of this podcast yet. You can so they can be credited for this and other podcasts.

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can to show others what you thought.

Host or manage this podcast?

Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.

Podcast Details

Created by
MDDD
Podcast Status
Idle
Started
Mar 7th, 2021
Latest Episode
Jul 5th, 2023
Release Period
Weekly
Episodes
28
Avg. Episode Length
39 minutes
Explicit
No
Language
Vietnamese

Podcast Tags

This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate

Followers

3

Join Podchaser to...

  • Rate podcasts and episodes
  • Follow podcasts and creators
  • Create podcast and episode lists
  • & much more

Unlock more with Podchaser Pro

  • Audience Insights
  • Contact Information
  • Demographics
  • Charts
  • Sponsor History
  • and More!
Pro Features
Cookies!Cookie

We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to cookies. Learn more