Podchaser Logo

Project: People Podcast

A Business podcast
Good podcast? Give it some love!
Project: People Podcast - audycja, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach.

Pomysł z podcastem zrodził się z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą, kiedy stwierdziliśmy, że nasze case studies w formie pisanej są niewystarczające. Seria naszych podcastów skierowana jest do właścicieli i twórców startupów, dojrzałych firm czy korporacji, osób, które zajmują się produktami, UX-em i sprzedażą.
Guest
1 episode

Podcast Reviews

This podcast hasn't been reviewed yet. You can add a review to show others what you thought.

Mentioned In These Lists

There are no lists that include "Project: People Podcast". You can add this podcast to a new or existing list.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.