Podchaser Logo

WI ChristenUnie's Podcast

A Government podcast
Good podcast? Give it some love!

Episodes of WI ChristenUnie's Podcast

De mogelijkheden tot samenleven zijn beperkt. We hebben een avondklok, ontmoetingsplekken zijn gesloten, kerkdiensten beperkt toegankelijk. Dat de coronacrisis vraagt om overheidsmaatregelen is helder. Maar hebben we genoeg oog voor de samenlev
Sommige christenen zullen hun idealen vertegenwoordigd zien bij niet-christelijke partijen. En andersgelovigen zijn misschien verrast doordat zij de waarden van een christelijke partij delen. Waarom dan toch christelijke politieke partijen? Wat
Is het goed als de overheid het gedrag van haar burgers stuurt; via preventie, klimaatbeheer, of coronamaatregelen bijvoorbeeld?Robert van Putten roept in zijn proefschrift De ban van beheersing op tot bescheidenheid en gematigdheid in het best
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.