Podchaser Logo

Siarad Secs

A weekly Society, Culture and Personal Journals podcast featuring Lisa Angharad
 2 people rated this podcast
Lisa Angharad a'i gwesteion yn siarad am ryw a rhywioldeb mewn ffordd agored a gonest.

Mae'r podlediad yma'n trafod themâu o natur rywiol ac yn cynnwys iaith gref.
Host
13 episodes
So far, dwi'n caru'r podlediad 'ma. Mae o'n union beth sydd ei angen yn Nghymru ar y funud. Mae cymaint o gywilydd o amgylch y pwnc ymbarél o rywioldeb o'n amgylch ni, a mae Siarad Secs yn breath of fresh air. So far, I'm loving this podcast.
This podcast, its content, and its artwork are not owned by, affiliated with, or endorsed by Podchaser.
Rate Podcast
Do you host or manage this podcast?
Claim and edit this page to your liking.
Are we missing an episode or update?
Use this to check the RSS feed immediately.